Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Με απόφαση που υπέγραψε η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφία Θεολογίτου, κατανέμεται το ποσό του 1.064.734 ευρώ, στους δικαιούχους δήμους του Βορείου Αιγαίου που υλοποιούν το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Η συγκεκριμένη πίστωση αφορά στην πληρωμή δαπανών για την λειτουργία των δομών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως στις 30 Απριλίου 2010.

Συγκεκριμένα, τα ποσά που κατανέμονται στους δικαιούχους δήμους (Αναπτυξιακή Εταιρεία Α.Ε.) της Επαρχίας Ικαρίας είναι: 32.800 ευρώ για τον Δήμο Ραχών και 25.600 ευρώ για τον Δήμο Ευδήλου.
 

ikariastore banner