Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»

Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός των δομών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», κατά 1.426.597 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία των δομών αυτών (λειτουργικές δαπάνες, μισθοί, δώρα κλπ), από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως στις 30 Απριλίου 2010.