Ζητήματα χωροταξικού και πολεοδομικού ενδιαφέροντος

Πολλές οι εκκρεμότητες στα πολεοδομικά και οικιστικά σχέδια της Ικαρίας και με αφορμή την όλη συζήτηση για το ΣΧΟΑΑΠ (Σχέδια Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης), ο Δήμος Αγίου Κηρύκου, έθεσε υπόψη (8/2) του ΥΠΕΚΑ (Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής) ορισμένα ζητήματα χωροταξικού και πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα:

- Εκκρεμεί η ολοκλήρωση των Γ.Π.Σ του Αγίου Κηρύκου, του οικισμού των Θερμών και του οικισμού του Φάρου.

- Γ.Π.Σ. (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) Αγίου Κηρύκου απαιτείται η ολοκλήρωση του (εκκρεμεί από το 1980 ) παράλληλα βέβαια χρειάζεται η επανεξέταση ορισμένων ζητημάτων , δεδομένου ότι από τη χρονολογία της αρχικής αποτύπωσης μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει ριζικά τα οικιστικά δεδομένα στην περιοχή.

- Γ.Π.Σ του οικισμού του Φάρου (εκκρεμεί από την δεκαετία του 90 ) πιστεύουμε ότι απαιτείται η επανεξέταση ορισμένων ζητημάτων πριν την τελική έγκριση γιατί και σε αυτή την περίπτωση έχουν αλλάξει τα οικιστικά δεδομένα του οικισμού .

- Γ.Π.Σ του οικισμού των Θερμών (εκκρεμεί από την δεκαετία του 90 ) εκτιμούμε ότι επιβάλλεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του που αφορούν στην επέκταση των ορίων του οικισμού.

Σε ότι αφορά το ΣΧΟΟΑΠ Νήσου Ικαρίας, ο Δήμος Αγίου Κηρύκου ζητά τη συνδρομή του ΥΠΕΚΑ τόσο στη διασφάλιση πιστώσεων για την ολοκλήρωση του, όσο και ώστε να υπάρξει Νομοθετική Ρύθμιση που θα λαμβάνει υπ’όψιν το ιδιαίτερο οικιστικό μοντέλο της Ικαρίας. Τέλος σε ότι αφορά το Δασολόγιο ζητά να αποτυπωθούν από τις συναρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων οι δασικοί χάρτες που θα αποτυπώνουν τη σημερινή υφιστάμενη κατάσταση.

ikariastore banner