Ενιαία δήλωση καλλιέργειας – εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2011

Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για την ενιαία δήλωση καλλιέργειας – εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2011 σε 5 ερωτήσεις.

Τι είναι η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής;
 Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής είναι μια δήλωση , που υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο παραγωγός δηλώνει το σύνολο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των προϊόντων που καλλιεργεί , ανεξάρτητα αν παίρνει ή όχι επιδότηση για αυτά. Αντίστοιχα , αν κάποιος είναι κτηνοτρόφος δηλώνει το σύνολο των ζώων που εκτρέφει.

Πού και πότε υποβάλλεται η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής;
Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής υποβάλλεται στα σημεία που υποβάλλεται και η αίτηση  Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).
Ο παραγωγός μπορεί να υποβάλλει τη δήλωση του από την αρχή του έτους έως και 15 Μαΐου 2011.

Εφόσον ο παραγωγός δεν έχει αλλαγές σε σχέση με την περσινή δήλωση ΟΣΔΕ του 2010 , μπορεί να την υποβάλλει ηλεκτρονικά, από 24 Ιανουαρίου 2010. 

Αν όμως φέτος έχει αλλαγές στις καλλιέργειες θα πρέπει να απευθυνθεί στα ειδικά σημεία υποβολής του ΟΠΕΚΕΠΕ-ΕΛΓΑ ,στις λεγόμενες πύλες υποβολής, που θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Φέτος, όλοι οι παραγωγοί πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι μαζί με αυτήν υποβάλλεται αυτόματα και η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής του ΕΛΓΑ.

Σε αντίθετη περίπτωση ο παραγωγός θα είναι ανασφάλιστος.

Πώς υπολογίζεται η ασφαλιστική εισφορά;
Από φέτος η ασφαλιστική εισφορά δεν καταβάλλεται από τους παραγωγούς μέσω των τιμολογίων εμπορίας. Καταβάλλεται απ' ευθείας από τους ίδιους τους παραγωγούς σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΓΑ στην Αγροτική Τράπεζα.

Για την φυτική παραγωγή η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 4% επί της συνολικής αξίας της παραγωγής όλων των καλλιεργειών του γεωργού.

Για την ζωική παραγωγή η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 0.75% της συνολικής αξίας των ζώων που εκτρέφει ένας κτηνοτρόφος.

Πώς καταβάλλεται η ασφαλιστική εισφορά;
Ο παραγωγός μπορεί να καταβάλλει την ασφαλιστική εισφορά με δυο τρόπους.

Πρώτον , με απευθείας κατάθεση του ποσού που του αναλογεί στον ειδικό λογαριασμό του ΕΛΓΑ στην Αγροτική Τράπεζα.

Δεύτερον, με εξουσιοδότηση του παραγωγού προς τον ΕΛΓΑ να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό από τον λογαριασμό που διατηρεί ο ίδιος στην τράπεζα , ή από απαιτήσεις που πρόκειται να του καταβληθούν από επιστροφή ΦΠΑ , φόρο πετρελαίου , ή άλλα συμβόλαια που πιθανόν έχει.

Τι είναι η ασφαλιστική ενημερότητα;
Η ασφαλιστική ενημερότητα είναι μια βεβαίωση που εκδίδει ο ΕΛΓΑ και πιστοποιεί ότι ο παραγωγός έχει εξοφλήσει την ασφαλιστική εισφορά που του αναλογεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι κρίσιμο να επισημανθεί εδώ ότι αν ο παραγωγός δεν καταβάλλει την ασφαλιστική εισφορά δεν μπορεί να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα ούτε μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ.

Λουκάς Λουκάς
Γεωπόνος - Μελετητής

ikariastore banner