Εισηγήσεις Περιφερειακής Ενότητας για Καταδυτικά πάρκα και δρόμο Στελί-Φραντάτο-Ράχες

Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις  5-9-2012 στην Μυτιλήνη  μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίθηκαν:
α) Η παρακάτω εισήγηση του Περιφερειακού συμβούλου κ. Νίκου Κουλουλία για την ίδρυση και λειτουργία καταδυτικών πάρκων στα Νησιά Ικαρία και Φούρνους –Κορσεών.

ΘΕΜΑ: Ίδρυση και λειτουργία καταδυτικών πάρκων στα Νησιά Ικαρία και Φούρνοι-Κορσεών.

Σε συνέχεια της αρχικής μας εισήγησης ( α.π. 383/11-7-2012) σας υποβάλλουμε ποιο ολοκληρωμένη και συγκροτημένη πρόταση για συζήτηση και λήψη απόφασης, προκειμένου να συμπεριλάβετε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της προσεχούς συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου,  Ίδρυσης και Λειτουργίας οργανωμένου καταδυτικού πάρκου σε θαλάσσιο χώρο που βρίσκεται μεταξύ των Νησιών Ικαρίας και Φούρνων-Κορσεών.

Τα καταδυτικά πάρκα είναι κατάλληλα προστατευόμενοι και διαχειριζόμενοι υποθαλάσσιοι βιότοποι. Οι βασικές δομές της οργάνωσης και  λειτουργίας τους ορίζονται, με το υπ’ αριθμ. 24208 ΦΕΚ 1138/2009 παράγραφος Ε.1.3, ειδικού νομοθετικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό.

Η προτεινόμενη υποθαλάσσια περιοχή μεταξύ Ικαρίας και των νησιών Φούρνων –Κορσών για την ίδρυση και λειτουργία καταδυτικών πάρκων , είναι επιλέξιμη γιατί διαθέτει ποικιλία υποθαλάσσιων γεωλογικών σχηματισμών, είναι πλούσια σε υποθαλάσσια οικοσυστήματα ιχθυοπανίδας, εκ τούτου και το όνομα της Ικαρίας κατά την αρχαιότητα ιχθυόεσσα και διαθέτει τις υποδομές υγείας που απαιτούνται.

Η δημιουργία οργανωμένου καταδυτικού πάρκου μεταξύ των Νησιών μας Ικαρίας και Φούρνων-Κορσεών θα συμβάλλει τα μέγιστα, στην αλματώδη άνοδο του εναλλακτικού τουρισμού, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, την προστασία της παραγωγής του γόνου των προϊόντων αλιείας ,την προστασία και ανάδειξη του πλούσιου υποθαλάσσιου υδροβιότοπου, στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη των τοπικών αγορών και των τοπικών Νησιωτικών Οικονομιών.

Ενδεικτικά επιτυχημένα παραδείγματα καταδυτικών πάρκων που λειτουργούν: Πάρκο Medes Βαρκελώνης (Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο μόλις 0,9 τ.χλμ., 18 ετών): Ήδη πασίγνωστος διεθνής καταδυτικός προορισμός, ο σπουδαιότερος της Ευρώπης. Απίστευτη αποκατάσταση υποβρύχιου περιβάλλοντος σε 5 έτη. Τουριστική Περίοδος 10 μήνες, 2000 καταδύσεις την ημέρα, περίοδος αιχμής τα Χριστούγεννα. Τεράστια ανάπτυξη παρακείμενης πολίχνης Εσταρτιτ και τοπικής οικονομίας. Port Cross Γαλλίας: Μεγάλο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο με μικρή καταδυτική περιοχή. Ανάλογα αποτελέσματα.

Το έργο μπορεί να ενταχθεί για χρηματοδότηση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Δίκτυα οργανωμένων  καταδυτικών πάρκών μπορούν να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν και στα άλλα Νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Λέσβος, Λήμνος, Χίος ,Σάμος.

Το εισηγούμενο για συζήτηση και λήψη απόφασης θέμα αποτελεί σημαντική πρωτοβουλιακή και αναπτυξιακή δράση με τεράστια οφέλη των Νησιωτικών κοινωνιών μας.         


β) Ο χαρακτηρισμός ως ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ του οδικού τμήματος Στελί-Φραντάτο-Ράχες ανοίγοντας έτσι ο δρόμος για την κατασκευή του. Είχε προηγηθεί η παρακάτω πρόταση- εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ν. Κουλουλία.

ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός Επαρχιακής Οδού
 
Όπως γνωρίζετε, ο εσωτερικός οδικός άξονας της Ικαρίας που συνδέει την πρωτεύουσα της Περιφερειακής μας Ενότητας , Άγιο Κήρυκο , με το δυτικό τμήμα του Νησιού, αποτελεί σημαντικό έργο υποδομής και ανάπτυξης. Εξυπηρετεί συγκοινωνιακά πάνω από είκοσι χωριά της ορεινής Ικαρίας  (Χρυσόστομο-Πλαγιά-Μαγγανίτη-Κοσσοίκια-Πετροπούλι-Φραντάτο-Μάραθο-Μοναστήρι Μουντέ-Καστανιές-Χριστό Ραχών-Προφήτη Ηλία-Καρές-Βρακάδες-Κουνιάδο-Προεσπέρα-Παραλία Να). Συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της Αγροτικής Οικονομίας, του Εναλλακτικού Τουρισμού και μειώνει  το χρόνο προσπέλασης προς το λιμάνι Άγιου Κηρύκου και το αεροδρόμιο.

Πολλά τμήματα του εν λόγω οδικού άξονα, έχουν κατασκευαστεί , ενώ παραμένει ατελές (χωματόδρομος) το  τμήμα Ράχες –Στελί που όμως είναι ώριμο για ένταξη σε πρόγραμμα ολοκλήρωσης.

Για τους παραπάνω λόγους , πιστεύουμε πως ο εσωτερικός οδικός άξονας της Ικαρίας επιβάλλεται να χαρακτηριστεί ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ  & ΦΟΥΡΝΩΝ-ΚΟΡΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ikariastore banner