Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημοσίων ανοικτών χώρων

Ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου Νάσο Γιακαλη και τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νικόλαο Μάρκου σχετικά με την κατάθεση πρότασης από την Περιφέρεια για το πρόγραμμα «Βιοκλιματικών αναβαθμίσεων δημοσίων ανοικτών χώρων» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και η οποία βρίσκεται στον αέρα για την υποβολή προτάσεων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2011, κατέθεσε ο περιφερειακός σύμβουλος Βορ Αιγαίο Ηλίας Γιαννίρης.
 
Στόχος των προτάσεων αποτελεί η εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.
 
Στην επιστολή μας σημειώνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για την περιφέρεια μας να συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό και μπορεί ενδεικτικά να συμμετέχει σε δράσεις όπως:
• η δημιουργία ποδηλατόδρομων σε όλα τα νησιά μας (σε συνεργασία με τους δήμους).
• η βαφή όλων τα κτηρίων των της περιφέρειας (παλιές νομαρχίες –επαρχεία) με μονωτικές - βιοκλιματικές βαφές
• η βελτίωση μόνωσης κτιρίων της περιφέρειας με αντικατάσταση κουφωμάτων
• οι εργασίες συντήρηση των των παιδικών χαρών με τη χρήση απορροφητικών δάπεδα (όχι σκληρών υλικών) πάλι σε συνεργασία με δήμους
• η χρήση απορροφητικών δαπέδων σε όλα τα λιμάνια της Περιφέρειας (σε συνεργασία με τα λιμενικά ταμεία)
• ο φωτισμός με φωτιστικά (στύλους, κήπου) με φωτοβολταϊκά (σε συνεργασία με δήμους)
• η δημιουργία χώρων πρασίνου (σε συνεργασία με δήμους)
 
Για εμάς στον Οικολογικό Άνεμο, η εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με σεβασμό του νησιωτικού χώρου και περιβάλλοντος, με κατάλληλη προσαρμογή των τεχνικών και ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών/τοπικής αυτοδιοίκησης στις δραστηριότητες αυτές, είναι βασικός στόχος της πολιτικής μας. Τα έσοδα από την εξοικονόμηση αυτή μπορούν να αποτελέσουν μια γερή υλική βάση για μια βιώσιμη κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική στο Β. Αιγαίο. Με τον τρόπο αυτό αφενός μεν ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα στα νησιά μας και αφετέρου δε προωθείται η ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τεχνικών (όχι μόνο εφαρμογών) για την εξοικονόμηση ενέργειας.
 
Παράλληλα η Περιφέρεια πρέπει να ενθαρρύνει και να στηρίξει σχέδια για επέκταση της χρήσης του ποδηλάτου για τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων και των παραθεριστών σε όσα νησιά διευκολύνει κάτι τέτοιο το έδαφος και οι συνθήκες των οικισμών, αλλά και της επέκτασης των υποδομών (ειδικές ασφαλείς διαδρομές στην ύπαιθρο, χάραξη ποδηλατόδρομων στα αστικά κέντρα μεγάλων νησιών) για προσέλκυση ποδηλατιστών και σχετικών δραστηριοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες: Ηλίας Γιαννίρης 6974185330      
 

ikariastore banner