Οδηγίες για το νέο ΕΣΠΑ - Τι πρέπει να προσέξουν οι δήμοι

Τον οδηγό με πολύ συγκεκριμένα βήματα με τις αλλαγές αλλαγές που απαιτούνται στην οργάνωση και τη διοίκηση των δήμων για την χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ανάρτησε στη σελίδα του Localit.gr ο οικονομικός σύμβουλος της ΚΕΔΕ  Δρ. Ράλλης Γκέκας. Ο Οδηγός παρουσιάστηκε στην Κοζάνη στις 15 Ιανουαρίου.

Εισαγωγικά ο κ. Γκέκας αναφέρει τα εξής:
Η οικονομική συγκυρία, οι διαδικασίες και οι απαιτήσεις του νέου ΕΣΠΑ και του τρίτου μνημονίου έχουν δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας για τους δήμους. Οι δήμοι καλούνται με λιγότερους πόρους να παράγουν μεγαλύτερο έργο. Άρα να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα τους. Για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις θα πρέπει να εστιάσουν, πριν από όλα, στην αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών.

Η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών εμπεριέχει τόσο την αναδιάταξη των εσωτερικών δυνάμεων και την αξιοποίηση των τεχνικών και ανθρώπινων πόρων, όσο και την πολιτική συμμαχιών του δήμου που θα συμπληρώνουν τα κενά και θα δίνουν νέες προοπτικές.

Το ερώτημα που εύλογα προκύπτει είναι που θα βρεθούν οι οικονομικοί πόροι για να χρηματοδοτήσουν αυτές τις πρωτοβουλίες και πως αυτή η «επένδυση» μπορεί να γίνει ακόμα περισσότερο παραγωγική.

Την  παρουσίαση μπορείτε να δείτε εδώ.

myota.gr

ikariastore banner