Πρόσκληση στο ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου 2014-2020 για τον έλεγχο των υδάτων κολύμβησης

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου, ενεργοποιήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2016, πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014-2020 για την «Υλοποίηση Μέτρων Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου».

Η Προκήρυξη απευθύνεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου,  έχει συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ και αφορά στην παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης των νησιών της Περιφέρειας σε καθορισμένες ακτές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου.

Η Περιφερειάρχης δήλωσε ότι χρηματοδοτείται με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στις παραλίες των νησιών του Βορείου Αιγαίου, εξασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία και δημιουργώντας προϋποθέσεις ανάπτυξης του τουρισμού.
 

ikariastore banner