Αγώνας για τα νησιά μας: Επιστολή για ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακό Νόμο Βορείου Αιγαίου

 

Μυτιλήνη, Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Προς: Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου κ. Σταύρο Δημηρούδη
Κοιν: - Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου κ. Αθανάσιο Γιακαλή
- Περιφερειακοί Σύμβουλοι Βορείου Αιγαίου
- Μ.Μ.Ε.

Θέμα: “Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου” 2007-2013 και τα προβλήματα στην εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»

κ. Πρόεδρε
Το σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο για την πραγματοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων στα νησιά μας είναι το ΕΣΠΑ. Η αιρετή πλέον Περιφέρεια έχει από την 01.01.2011 τον πρώτο λόγο για τον προγραμματισμό των έργων και των παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν, ενώ από την 01.07.2011 έχει και την ευθύνη για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ, σε ότι αφορά τουλάχιστον το Περιφερειακό Πρόγραμμα.

Μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία συζήτηση σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και κύρια σε ότι αφορά το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013», ο προϋπολογισμός του οποίου μειώνεται κατά 23.000.000 ευρώ στην πρόταση αναθεώρησης τους Προγράμματος!

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε να προγραμματίσετε σχετική συζήτηση – ενημέρωση, στην οποία θα ήταν απαραίτητο να συζητηθούν μεταξύ άλλων τα εξής θέματα:
-  Ποια είναι η σημερινή απορρόφηση του Προγράμματος σε ότι αφορά το Βόρειο Αιγαίο;
- Ποιο είναι το ποσό που καλείται να διαχειριστεί η Αιρετή Περιφέρεια, αν εξαιρέσουμε τα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν με βάση τις προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα και τις προτάσεις που αντίστοιχα έχουν κατατεθεί;
- Γιατί δεν εξαιρέθηκε το Βόρειο Αιγαίο από τη μείωση των πόρων λόγω της μείωσης του ποσοστού της Εθνικής Συμμετοχής, όπως έγινε στο Νότιο Αιγαίο;
- Υπάρχουν έργα που κινδυνεύουν να απενταχθούν από το Πρόγραμμα, με βάση τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης;
- Έχουν προσδιοριστεί οι πόροι που θα έρθουν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τα Τομεακά Προγράμματα; Ποιος θα είναι ο ρόλος της Περιφέρειας στην επιλογή των προς ένταξη έργων και δράσεων;
- Ποιος ο ρόλος του Περιφερειακού Συμβουλίου στην διαδικασία του δημοκρατικού προγραμματισμού για τα έργα και τις δράσεις που θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ;

Ένα επίσης σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και την τόνωση της τοπικής οικονομίας στα νησιά μας είναι ο Αναπτυξιακός Νόμος, η διαχείριση του οποίου έχει περάσει από την 01.07.2011 στην αρμοδιότητα της αιρετής Περιφέρειας.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές που έχουν ήδη υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο είναι πολλά και σοβαρά. Η καθυστέρηση στην καταβολή των επιχορηγήσεων, η καθυστέρηση στη διαδικασία ελέγχου των επενδύσεων, προτάσεις που εκκρεμούν για υπαγωγή τους στον Αναπτυξιακό Νόμο τόσο στις Περιφερειακές Υπηρεσίες όσο και στο Υπουργείο, η γραφειοκρατία κλπ. δημιουργούν ένα εξαιρετικά αρνητικό περιβάλλον για την πραγματοποίηση επενδύσεων στα νησιά μας.

Στη σημερινή εποχή που η ανάπτυξη είναι η μόνη ελπίδα για την τόνωση της οικονομίας της χώρας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η Περιφέρεια πρέπει να πάρει άμεσα πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Γι’ αυτό προτείνουμε να συζητηθούν τα προβλήματα από την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στο πλαίσιο της συζήτησης παρακαλούμε να παρατεθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες τα εξής στοιχεία:
1. Ποιο είναι το ποσό που εκκρεμεί να καταβληθεί σε επενδυτές με βάση τις δαπάνες που έχουν πιστοποιηθεί;
2. Πόσος χρόνος απαιτείται για την καταβολή της επιχορήγησης, από τη στιγμή που θα υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά;
3. Πόσες προτάσεις εκκρεμούν για υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο τόσο στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, όσο και στις Υπηρεσίες του Υπουργείου;

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε να συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τα εξής 2 θέματα «Πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» και «Αναπτυξιακός Νόμος στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και προβλήματα στην εφαρμογή του».

Με τιμή
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοιτης Παράταξης «ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ»

Παύλος Βογιατζής
Επικεφαλής

Βαλσαμίδης Θεόδωρος, Γόμου – Πρωτογεράκη Καλλιόπη, Καλλονιάτης Παναγιώτης, Τζιμής Ευστράτιος, Σάρακας Δημήτρης, Βρουλής Παντελής, Κάρμαντζης Σταμάτης, Μαλαφής Γιάννης Κωνσταντινίδης Πολυκράτης, Πανούσος Αρτέμης