Τα νέα της Ικαρίας με μια ματιά [26/03/18]

- Ξεκινάει το λιμάνι στους Φούρνους: 7 εκατ. ευρώ από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την κατασκευή του. Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», το έργο «Κατασκευή Κεντρικού Λιμένα Φούρνων», συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ. Δικαιούχος υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ο συνολικός χρόνος για την κατασκευή του είναι 3 χρόνια, δηλαδή προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2021. Το έργο αφορά στη διαπλάτυνση του αρχικού τμήματος του λιμένα, την ενίσχυσή του με φυσικούς ογκόλιθους και τέλος την επέκτασή του σε μήκος 56 μέτρων.

- Από τις Ο.Χ.Ε. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 7,5 εκατ. ευρώ για έργα διαχείρισης υδάτων και λυμάτων στα Ψαρά, τους Φούρνους και τη Θύμαινα. Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου εντάσσονται στο Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 3 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για τα εξής έργα: 
1. Υποδομή διαχείρισης ακαθάρτων, ομβρίων και ύδρευσης Ψαρών, προϋπολογισμού 5. 454.762,85 ευρώ. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Χίου και η διάρκεια υλοποίησής του 24 μήνες.
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή: Νέου δικτύου ύδρευσης, Νέου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, Νέου δικτύου ομβρίων, Εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένου και του δικτύου διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης.
2. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) στον οικισμό των Φούρνων, προϋπολογισμού 1.630.000 ευρώ. Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η διάρκεια υλοποίησής του 24 μήνες. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας των λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) στον οικισμό των Φούρνων.
3. Εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Θύμαινας, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η διάρκεια υλοποίησής του 14 μήνες. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας των λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) στο νησί της Θύμαινας.

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: Δρομολογείται η αποκατάσταση των ζημιών στο λιμάνι του Ευδήλου: Με αφορμή τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών για τις ζημιές στο λιμάνι του Ευδήλου, στην Ικαρία, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ενημερώνει ότι:Μετά τη λήψη αναφοράς από την οικεία Λιμενική Αρχή στις 18-01-2018 για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο νέο προσήνεμο μώλο του λιμένα Ευδήλου, σε μήκος περίπου 80 μέτρων, από τα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή, η Υπηρεσία μας απέστειλε στις 19/01/2018 έγγραφο προς το Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας ζητώντας να προβεί σε αναλυτική καταγραφή των ζημιών και να δρομολογήσει τις απαιτούμενες  ενέργειες για την αποκατάστασή τους. Το ανωτέρω έγγραφο κοινοποιήθηκε και στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, για παροχή συνδρομής στο έργο του Φορέα Διαχείρισης.
Στις 25-01-2018 η Υπηρεσία μας απεύθυνε έγγραφο στο Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας, προκειμένου να γνωρίσει στην Υπηρεσία μας τον Φορέα Υλοποίησης, τον Φορέα Χρηματοδότησης και τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν τόσο κατά τη διαδικασία παραλαβής όσο και κατά τη λειτουργία του νέου προσήνεμου μώλου λιμένα Ευδήλου, έργου που παραδόθηκε προς χρήση στις 09-06-2016.
Το Λιμενικό Ταμείου Ικαρίας απέστειλε την 01-02-2018 σχετικό έγγραφο στην εταιρεία “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”, φορέα υλοποίησης του ανωτέρω έργου, η οποία στην από 12-02-2018 απαντητική επιστολή της επεσήμανε τα εξής: «Το έργο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου) περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 09-10-2015, παραδόθηκε στις 09-06-2016 για χρήση στον Κύριο του έργου (Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας), εγκρίθηκαν αρμοδίως τα πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
«Με το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την ως άνω Απόφαση ολοκλήρωσης, η “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” δεν είναι πλέον δικαιούχος της πράξης και ως εκ τούτου δεν έχει καμμία αρμοδιότητα περαιτέρω ενεργειών».
Στις 21-02-2018 η Υπηρεσία μας ζήτησε εκ νέου εμπεριστατωμένη ενημέρωση από το Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας επί των ενεργειών αποκατάστασης της προκληθείσας ζημιάς και τελικά στις 09-03-2018 απέστειλε κάθε στοιχείο που είχε στη διάθεσή της προς το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και στο Γενικό Γραμματέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς, καθότι εκτίμησε ότι εγείρονται αμφιβολίες για την ορθή εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης λιμενικών έργων. Έτσι ζήτησε αρμοδίως τη διερεύνηση κακοτεχνιών – παραλείψεων και τυχόν απόδοση ευθυνών.
Παράλληλα προγραμματίζεται, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας, σύσκεψη για τον τρόπο αντιμετώπισης των ζημιών που προκλήθηκαν, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων Φορέων (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, Λ.Τ. Ικαρίας).

- Νέες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ: Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας η προκήρυξη θέσεων ιατρών κλάδων ΕΣΥ. Η προκήρυξη αφορά στην επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που απέστειλε στο γραφείο του Βουλευτή το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Υγείας, για το νομό Σάμου, οι θέσεις είναι οι ακόλουθες (για την Ικαρία):

- Την Τετάρτη 21 και Πέμπτη 22  Μάρτη στο νησί της Ικαρίας περιόδευσε ο Κώστας Παπαδάκης μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ και ευρωβουλευτής, στα πλαίσια του πολιτικού ανοίγματος που γίνεται σε μια σειρά νησιών του Αιγαίου για τις εξελίξεις στην περιοχή και τις θέσεις του Κόμματος. Την Τετάρτη μίλησε στη αίθουσα εκδηλώσεων στο Αυλάκι. Την Πέμπτη επισκέφθηκε το κλιμάκιο πυροσβεστικής του Αγίου Κήρυκου και το εργοστάσιο της ΔΕΗ και το νοσοκομείο Ικαρίας.

- Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου έκανε παρέμβαση προς την αρμόδια Υφυπουργό Οικονομικών κα. Κατερίνα Παπανάτσιου για το θέμα της επικείμενης μεταβολής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιστολή της η Περιφερειάρχης, με αφορμή σχετικές δηλώσεις και δημοσιεύματα, τάχθηκε κατά της αύξησης των αντικειμενικών αξιών στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η κα. Καλογήρου αναφερόμενη στις ειδικές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στα νησιά του Βορείου Αιγαίου ζήτησε τη μείωση των αντικειμενικών αξιών.

ATZENTA
- Ο Σύλλογος Ικαρίας ΚΑΒΟ ΠΑΠΑΣ, ανταποκρινόμενος στις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της εποχής, σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ,  διοργανώνει στα γραφεία του συλλόγου, ενημερωτική ομιλία κ συζήτηση  με θέμα: O ρόλος της οικογένειας και του ευρύτερου περιβάλλοντος στην πρόληψη των εξαρτήσεων. Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 18:00-20:00,Μαιζώνος 66 ΑΘΗΝΑ, στάση Μετρό Μεταξουργείο.
Το ΚΕΘΕΑ  είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης   και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας. Εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης  με σκοπό την καλύτερη   κατανόηση του φαινομένου  των  εξαρτήσεων  και την πρόληψη ή αντιμετώπισή τους. Στόχος της ομιλίας είναι να ενημερωθούμε  για  τις ομοιότητες και τις διαφορές των  νόμιμων και παράνομων εξαρτήσεων,( αλκοόλ, χασίς, internet κ.α), τα αίτια  και τα στάδια  της εξάρτησης, την επίδραση ουσιών στη ψυχική και σωματική υγεία  και  κυρίως  για  την  πρόληψη και το ρόλο της οικογένειας σε αυτή. Θα θέλαμε  να σας επισημάνουμε ότι η   ομιλία  απευθύνεται  ΑΥΣΤΗΡΑ  σε  ενήλικες και γι’ αυτό το λόγο η παρουσία παιδιών στο χώρο δεν επιτρέπεται. Καθώς τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, το διαδίκτυο  και γενικότερα οι κάθε είδους   εξαρτήσεις είναι θέματα που μας  αφορούν  όλους, θεωρούμε ότι είναι μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία για να ενημερωθούμε.

ikariamag.gr

ikariastore banner