Έχουμε καλές ειδήσεις: 2 για την Ικαρία και 1 για τους Φούρνους

Ο Αν. Γενικός Γραμματέας κ. Σταμάτης Βαρδαρός ενημέρωσε το Βουλευτή νομού Σάμου κ. Δημήτρη Σεβαστάκη  ότι εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας  και νέα προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr από 4/5/2018 ώρα 12μ.μ μέχρι  24/5/2018 ώρα 23:59 Να επισημάνουμε ότι στην προκήρυξη συμπεριλαμβάνεται και η προαναγγελθείσα θέση Παιδιάτρου στον Εύδηλο Ικαρίας, όπως και θέση παιδιάτρου για το Νοσοκομείο Σάμου. Συγκεκριμένα για το νησί μας προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις Επιμελητών Β:
Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας: 1 θέση Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, 1 θέση Νευρολογίας, 1 θέση Ιατρικής Βιοπαθολογίας, 1 θέση Νεφρολογίας
Κ.Υ. Ευδήλου: 1 θέση Παιδιατρικής, 1 θέση Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας    
Η πλήρωση των θέσεων της συγκεκριμένης προκήρυξης μετά από τις αιτήσεις  των ενδιαφερόμενων γιατρών, αναμένεται να βελτιώσει περεταίρω τις δημόσιες παροχές υγείας για τους κατοίκους  του νομού μας.

1,6 εκατ. ευρώ από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το δίκτυο αποχέτευσης και την επεξεργασία λυμάτων Καραβοστάμου Ικαρίας: Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου, εντάχθηκε στο Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το έργο «Μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμού Καραβοστάμου», προϋπολογισμού 1.605.000 ευρώ. Το έργο αφορά στην κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων λυμάτων του οικισμού Καραβοστάμου του Δήμου Ικαρίας καθώς και την Εγκατάσταση Επεξεργασίας των Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.). Η διαχείριση των υγρών αστικών λυμάτων είναι μείζον ζήτημα για την περιοχή. Με το συγκεκριμένο έργο θα προστατευθεί το παράκτιο περιβάλλον δημιουργώντας συνθήκες περαιτέρω τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Ικαρίας και η υλοποίησή του θα γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2021.

Αφαλάτωση Φούρνων: Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αγωγός μεταφοράς αφαλατωμένου νερού και λοιπά έργα υποδομών αυτού για την ύδρευση του οικισμού Φούρνων του Δήμου Φούρνων Κορσεών», ποσού 228.595,01 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 18 μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το έργο υλοποιείται με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ikariamag.gr

ikariastore banner