Τα νέα της Ικαρίας με μια ματιά [2/10/17]

Έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ικαρίας: Ο Δήμος Ικαρίας σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, η υπηρεσία αυτή δημιουργείται σε υλοποίηση της 133/2016 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δήμος Ικαρίας δεν έχει συγκροτημένη κοινωνική υπηρεσία, καθώς και την ανάγκη να παρέχονται στοιχειωδώς σχετικές υπηρεσίες, στις ασθενέστερες τουλάχιστον οικονομικά οικογένειες των Δήμων Ικαρίας & Φούρνων. Το Κέντρο Κοινότητας Ικαρίας είναι μια νέα κοινωνική δομή με περιοχή παρέμβασης τους δήμους Ικαρίας & Φούρνων και θα αποτελέσει το τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή των Δήμων Ικαρίας & Φούρνων και για την επίτευξη των στόχων του θα διασυνδεθεί και θα δικτυωθεί με όλους τους φορείς και τις δομές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Δήμων Ικαρίας & Φούρνων αλλά και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Για να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά και οι κάτοικοι των Φούρνων θα λειτουργήσει κινητή μονάδα η οποία θα επισκέπτεται και θα εξυπηρετεί τους κατοίκους- ωφελούμενους σε προγραμματισμένες επισκέψεις. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου λειτουργεί στο «Κατσουλειο» στον Ευδηλο από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 16:00 και είναι στελεχωμένο με επιστημονικό προσωπικό (3 στελέχη /Κοινωνικός Λειτουργός - Ψυχολόγος - διοικητικό προσωπικό). Ενώ η συχνότητα των επισκέψεων της κινητής μονάδας θα προγραμματίζονται με βάση τις ανάγκες των ωφελούμενων.
Παρεχόμενες Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες του Κέντρου κινούνται σε πέντε άξονες:
Α) Πληροφόρηση και παραπομπή για προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και
Γ) Συμβουλευτική υποστήριξη
Δ) Υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές ανάγκες
Ε) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. λειτουργία του Κέντρου εστιάζει στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, την ενημέρωση, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών ειδικά όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή.
Ωφελούμενος πληθυσμός:
- Πολίτες που κατοικούν στους Δήμους Ικαρίας & Φούρνων.
- Ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»
- Άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού
- Άνεργοι/ες , παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού
- Γενικότερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
Πληροφορίες:  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2275031991 και στο email Kentrokoinotitasikarias@gmail.com.

- Τη Δευτέρα 25.9.2017 παρέστην ως μέλος της Επιτροπής Στήριξης του Γηροκομείου σε συνάντηση στο Δημαρχείο Ικαρίας μεταξύ του Νομικού Συμβούλου της Πανικαριακής Αδελφότητας Αμερικής κου Ζαχαρία Κεσσέ, του Δημάρχου Ικαρίας, του Αντιδημάρχου Αγίου Κηρύκου, του νομικού συμβούλου του Δήμου και του εκπροσώπου του σωματείου Κρίκος. Στη συνάντηση που ζήτησε ο κος Ζαχαρίας Κεσσές κατατέθηκε επίσημη πρόταση συνεργασίας για την χρηματοδότηση του Γηροκομείου Ικαρίας εκ μέρους της Πανικαριακής Αδελφότητας Αμερικής. Συγκεκριμένα κατατέθηκε έγγραφο με το οποίο προτείνονται εκ μέρους της Πανικαριακής Αδελφότητας Αμερικής συγκεκριμένες και εμπεριστατωμένες λύσεις ως  προς τα κρίσιμα ζητήματα της εξασφάλισης των κονδυλίων,    της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Ιεράς Μητρόπολης και Δήμου Ικαρίας, της εκτέλεσης των εργασιών επισκευής-ανακατασκευής, της λειτουργίας και αδειοδότησης του Γηροκομείου. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία πλέον δικαιολογία στην καθυστέρηση αποφάσεων από το Δήμο Ικαρίας, ο οποίος με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την Πανικαριακή Αδελφότητα Αμερικής και εμπεριστατωμένες προτάσεις σε όλα τα επίπεδα οφείλει να κάνει το αυτονόητο και να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες του. Από τη Μαρία Μπινίκου.

- Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου οι δηλώσεις επιθυμίας των ενδιαφερομένων για ένταξη εκτάσεων στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης που θα εκπονηθούν: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 164) εκδόθηκε η αριθ. 1058/71977/03.07.2017 (ΦΕΚ 2331 Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’)».  Η εν λόγω απόφαση καθορίζει τις προδιαγραφές, το περιεχόμενο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (ΔΣΒ) καθώς και τις διαδικασίες παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής τους. Τα ΔΣΒ έχουν μέσο-μακροπρόθεσμη προοπτική, με κύριο σκοπό να αντιμετωπιστεί η έλλειψη διαχείρισης, που αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με τη βιωσιμότητα των βοσκήσιμων γαιών της χώρας, καθώς και η μη ορθολογική βοσκοφόρτωση, είτε με την υποβόσκηση εκτάσεων είτε με την υπερβόσκηση άλλων. Συχνά παρατηρούνται τεχνηέντως ελλείψεις βοσκήσιμων γαιών παρόλο που υπάρχουν διαθέσιμες ιδιωτικές εκτάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται έστω και εποχιακά για βοσκή χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στην εκάστοτε κατανομή.  Μέσω της διαδικασίας μακροχρόνιας παραχώρησης των βοσκήσιμων γαιών και διαχωρισμού αυτών σε λιβαδικές μονάδες σύμφωνα με την νέα νομοθεσία, θα γίνεται ορθολογική χρήση όλων των εν δυνάμει εκτάσεων που είναι δυνατόν να βοσκηθούν ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς με στόχο τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητάς τους, προς όφελος των κτηνοτρόφων και κατ’ επέκταση της οικονομίας, του φυσικού περιβάλλοντος και της διατήρησης της φυσιογνωμίας του τοπίου.  Τέλος, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4351/2015 «Η βοσκή εντός των βοσκήσιμων γαιών ασκείται επί τη βάση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης της περιοχής» και όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, παρ. 3 της παραπάνω απόφασης «Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην κυριότητα των οποίων βρίσκονται βοσκήσιμες γαίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003 όπως ισχύει και τις διατάξεις του Π.Δ. 258/1985 «Δημοτικό και Κοινοτικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ Α΄ 99) όπως ισχύει, δηλώνουν στην αρμόδια Περιφέρεια την επιθυμία τους οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα Δ.Σ.Β. που θα εκπονηθούν, με αίτησή τους το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.» Για τους παραπάνω λόγους όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εμπίπτουν στις διατάξεις του ως άνω άρθρου της ως άνω απόφασης (π.χ. ιδιώτες κάτοχοι βοσκήσιμων γαιών, Δήμοι της χώρας), θα πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια Περιφέρεια προκειμένου το αργότερο μέχρι 07.10.2017 να δηλώσουν την επιθυμία ένταξης των εκτάσεων τους στα ΔΣΒ που θα εκπονηθούν.  Το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό ειδικά στην περίπτωση που οι εκτάσεις αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων στο πλαίσιο της τρέχουσας ΚΑΠ.  Από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

- 10 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για λιμάνια στα μικρά νησιά: Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» για «Δράσεις βελτίωσης της συνδεσιμότητας των μικρών νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΟΧΕ)». Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά λιμενικά έργα στις περιοχές ΟΧΕ των νησιών του Βορείου Αιγαίου, με προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ. Δικαιούχοι είναι οι δήμοι Αγίου Ευστρατίου, Ικαρίας, Λήμνου, Οινουσσών, Φούρνων Κορσεών, Ψαρών, λοιποί φορείς κατά αρμοδιότητα (Λιμενικά Ταμεία) και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ημερομηνία έναρξης της πρόσκλησης είναι η 25η Σεπτεμβρίου 2017 και λήξης η 29η Δεκεμβρίου 2017. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι πληθυσμιακά, γεωγραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά.

- Φιλοξενία Άγγλων και Γάλλων δημοσιογράφων στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου: Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο των δράσεων τουριστικής προβολής διοργάνωσε σε συνεργασία με το γραφείο ΕΟΤ Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας, ταξίδι εξοικείωσης Άγγλων δημοσιογράφων, απεσταλμένων του παγκοσμίως δημοφιλούς περιοδικού Lonely Planet Traveller. Το εν λόγω περιοδικό είναι ένα από τα πλέον δημοφιλή ταξιδιωτικά περιοδικά στη Μ. Βρετανία, με μηνιαία κυκλοφορία 46.850 αντίτυπα περίπου, ενώ το αναγνωστικό του κοινό ανέρχεται σε 113.000 άτομα. Παράλληλα, απευθύνεται σε κοινό υψηλού εισοδηματικού και μορφωτικού επιπέδου, το οποίο ταξιδεύει συχνά, αναζητώντας ξεχωριστές και αυθεντικές εμπειρίες και προορισμούς που ανταποκρίνονται στα ειδικά του ενδιαφέροντα. Το δημοσιογραφικό ταξίδι κάλυψε τα νησιά Λέσβο, Χίο και Ικαρία και είχε διάρκεια από τις 15 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Στην αποστολή συμμετείχαν ο δημοσιογράφος Oliver Berry και ο φωτογράφος Philip Lee Harvey. Η εμπειρία του ταξιδιού τους θα αποτυπωθεί σε ένα αφιέρωμα 8-12 σελίδων που θα περιλαμβάνεται στο τεύχος Μαΐου 2018 του Lonely Planet Traveller, στην ενότητα Great Escapes. Από το περιοδικό μάλιστα είχαν οριστεί και οι θεματικές που επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον των απεσταλμένων του και οι οποίες ήταν η γαστρονομία για τη Λέσβο, ο πολιτισμός για την Χίο και η μακροζωία για την Ικαρία. Το πρόγραμμα φιλοξενίας, ο συντονισμός και η συνοδεία πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Τουρισμού της Π.Β.Α, τα Τμήματα Τουρισμού Π.Ε. Λέσβου, Π.Ε. Χίου και Π.Ε. Σάμου. Το σύνολο των μετακινήσεων τους καλύφθηκε από την ΕΟΤ Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας ενώ η φιλοξενία (διαμονή, διατροφή, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και ξεναγήσεις) καλύφθηκε από ιδίους πόρους της Π.Β.Α και από χορηγίες.

- Στις 22/9/2017, ο Βουλευτής Νομού Σάμου κ. Δημήτρης Σεβαστάκης κατέφθασε στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας, ώστε να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει στην τελετή λήξης της 1ης Ikarian Senior Regatta (I.S.R). Ο Βουλευτής τέλεσε τις 2 πρώτες απονομές μεταλλίων και συνεχάρη τους διαγωνιζόμενους, αλλά και τους διοργανωτές για το πρωτοποριακό αυτό εγχείρημα. Προσδοκία όλων των συμμετεχόντων είναι η διοργάνωση αυτή να γίνει θεσμός για τον νομό Σάμου.  Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Βουλευτής συναντήθηκε και συνομίλησε με κατοίκους του νησιού, αλλά και με μέλη των τοπικών οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης και συνεργασίας. Τέλος, βάσει του προγραμματισμού, το αμέσως προσεχές διάστημα ο βουλευτής  πρόκειται να επισκεφτεί και άλλες περιοχές της Ικαρίας.

- Την Παρασκευή 29 Σεπτέμβρη 2017 κινητοποιήθηκαν πάνω από 80 Σύλλογοι Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Ημέρας Δράσης για εξίσωση των δικαιωμάτων αναπληρωτών-μονίμων,για μαζικούς και μόνιμους διορισμούς. Στην Ικαρία πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στο Επαρχείο με τη δυναμική συμμετοχή των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ικαρίας-Φούρνων καθώς και των Συλλόγων Γονέων από τα Σχολεία της Ικαρίας.

- Συνέλευση της ΛΑΪΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΛΑ-ΑΑΣ) - ΙΚΑΡΙΑΣ: Την Δευτέρα 25-9-2017 πραγματοποιήθηκε στην Ικαρία η συνέλευση της ΛΑ-ΑΑΣ. Συζητήθηκε η πολιτική κατάσταση και οι εξελίξεις στην χώρα μας όσο και διεθνώς. Τονίσθηκε η αναγκαιότητα της δράσης της ΛΑ-ΑΑΣ και πάρθηκαν αποφάσεις για την παραπέρα οργάνωση και ενίσχυση της προσπάθειας.

ATZENTA:
Το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ ταινιών ντοκιμαντέρ AegeanDocs ταξιδεύει στην Ικαρία: Σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός, μια γιορτή πολιτισμού και ένα φόρουμ προβληματισμού και διαλόγου διαμορφώνεται το 5ο AegeanDocs, (1-6 Οκτωβρίου 2017), στη Λέσβο και τα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. 70 ταινίες σε πρώτη προβολή στο κοινό του Φεστιβάλ, 48 σε πρώτη προβολή στην Ελλάδα και 20 ταινίες μικρού μήκους σε παγκόσμια πρεμιέρα συνθέτουν τη συλλογή του  5ου AegeanDocs  2017. Καλές προβολές , Καλή διασκέδαση!
Στην Ικαρία  το Φεστιβάλ διοργανώνει προβολές ντοκιμαντέρ (με ελεύθερη είσοδο για το κοινό) στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παλιού δημαρχείου στον  Άγιο Κήρυκο,  με την υποστήριξη του Δήμου Ικαρίας.
Πρόγραμμα  προβολών  (καθημερινά από  τις 20:00)
Κυριακή   1/10/2017 (Συνολικός χρόνος προβολής 4:05)
• The Island (47 min), Julia Laurenceau, Γαλλία
• Σιδηρά Νήσος (37min) Κωνσταντίνος Καραμανιώλης, Ελλάδα
• Μάνα μου Καπνοφύτισσα (21 min), Στάθης Γαλαζούλας, Ελλάδα
• Μνήμες (50 min), Νίκος Καβουκίδης, Ελλάδα
• Ο μεγάλος περίπατος της Άλκης (88 min), Μαργαρίτα Μαντά, Ελλάδα
Δευτέρα   2/10/2017  (Συνολικός χρόνος προβολής 3:43)
• Marry me in Delhi (16 min), Elma Neykova, Ινδία
• Mama Colonel (72 min), Dieudo Hamadi, Γαλλία/Κονγκό
• 228 (20min), Deniz Şengül, Τουρκία
• Τριάμισι Λεπτά, Δέκα Σφαίρες (98 min), Μαρκ Σίλβερ, ΗΠΑ
Τρίτη   3/10/2017 (Συνολικός χρόνος προβολής 3:05)
• Coffe for All Nations, (52 min) Wafa’s Espvall, Παλαιστίνη/Σουηδία/Η.Α.Ε
• Off Frame Aka Revolution Until Victory (62 min), Muhanad Yaqubi, Παλαιστίνη/Γαλλία/Λίβανο
• A very hot summer (16 min) 2016, Areej Abu Eid, Παλαιστίνη
• Depth Two (80 min), Ognjen Glavonić, Σερβία/Γαλλία
Τετάρτη 4/10/2017 (Συνολικός χρόνος προβολής 2:76)
• Το Τραγούδι της Λαχόρης (82 min), Σαρμίν Ομπάιντ-Σινόι, Άντι Σόκεν, ΗΠΑ, Πακιστάν
• Ruralink (32 min), Severine Lenglet, Γερμανία
• A Simple Story (52 min) 2016, Giuseppe Garau, Goffredo d’Onofrio, Ιταλία
Πέμπτη 5/10/2017 (Συνολικός χρόνος προβολής 4:03)
• Η μεγάλη ουτοπία (90 min), Φώτος Λαμπρινός, Ελλάδα/Ουκρανία
• Tsvetayeva and Mayakovsky(27min),Polina Moshenska, Ουκρανία/Ελλάδα
• Μαθήματα Αντι-Βίας (125 min), Στιβ Τζέιμς, ΗΠΑ
Παρασκευή 6/10/2017 (Συνολικός χρόνος προβολής 3:01)
• Field of Hope (16 min), Yasar University, Turkey
• Μεγάλα Όνειρα (170 min), Στιβ Τζέιμς, ΗΠΑ
 Περισσότερες πληροφορίες, περιλήψεις/ trailer ταινιών και προγράμματα προβολών μπορείτε να τις δείτε στο site : www.aegeandocs.gr

ikariamag.gr

ikariastore banner