Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής σας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε η δράση:

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ και κατανέμεται στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης της Χώρας και συγκεκριμένα Κρήτη, Ιόνια νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα,  Πελοπόννησο.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η οικονομική ενίσχυση ανέργων ή απειλούμενων από την ανεργία γυναικών νέων για την ίδρυση επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την ενίσχυση της πρόσληψης ανέργων από τις νέες επιχειρήσεις. Δικαιούχοι της Δράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία

Η μορφή της ενίσχυσης συνίσταται στη:
• Χορήγηση χρηματικού ποσού από 10.000€ έως 20.000€ ανά πρόταση για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών.
• Επιπλέον χορήγηση χρηματικού ποσού μέχρι 12.000€ του ετήσιου μισθολογικού κόστους από τη δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1ΕΜΕ) με πρόσληψη ανέργου/ων. 

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 01/03/2013 έως 29/03/2013.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής δεν γίνεται δεκτή καμία υποβολή προτάσεων.

Επισυνάπτεται η περίληψη του προγράμματος, εδώ.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συμβουλευτική υποστήριξη για την υλοποίηση των επενδυτικών σας προτάσεων.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - E.C. BIC OF ATTIKA
Δραγατσανίου 6, 10559, Αθήνα
Τηλ: 210-3314230-1

Συνοδευτικά Αρχεία:
ikariastore banner