Ο Αντιδήμαρχος Ευδήλου Ικαρίας για τη διαχείριση απορριμμάτων από επαγγελματίες της περιοχής

Παρατηρούμε ότι οι επαγγελματίζες της περιοχής μας, βάζουν ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτόνια-χαρτί-πλαστικό-αλουμίνιο) στους κάδους απορριμάτων.

Είναι απαράδεκτο να λειτουργεί στο Δήμο Ικαρίας, με μεγάλη προσπάθεια, ανακύκλωση και κάποιοι συμπολίτες μας να μην σέβονται την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος.

Η προσπάθεια που γίνεται, μέσω της ανακύκλωσης, για τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων πρέπει να γίνεται απ’ όλους τους δημότες και ειδικά από τους επαγγελματίες.

Παρακαλούμε να συνδράμετε ώστε να μην αναγκαστούμε να προβούμε σε περαιτέρω μέτρα.

Ο Αντιδήμαρχος
Κουντούπης Στυλιανός

ikariastore banner