Για τα σημεία υδροληψίας στην Ικαρία

Επιστολή σχετικά με την ανακοίνωση του Δήμου Ικαρίας.

Το θέμα της διαχείρισης υδάτων, που με οδηγία της η Ε.Ε προς τα  κράτη μέλη, όρισε να εναρμονήσουν  την εθνική τους νομοθεσία έχει αργή εξέλιξη.

Παρ' όλα αυτά ο Δήμος με την πρόσφατη ανακοίνωση του αρχίζει ταξινόμηση χρήσης νερού και στο νησί μας. Εξέλιξη προς την σωστή κατευθύνση και χρήσιμη.

Με δεδομένο:
α] ότι νερά στην Ικαρία υπάρχουν [σε σχέση με παλαιότερη άποψη] αρκεί να εφαρμοστούν σύχρονες τεχνικές σύλλεξης και διανομής τους,

β] με εμφανή πια τα απογυμνωμένα πρανή από δένδρα που στερήθηκαν τα άλλοτε πηγάζοντα νερά και που αυθαίρετα μεταφέρθηκαν σε παραλίες με λάστιχα.Ενέργειες εξ΄ισου καταστοφικές με την υπερβόσκηση.

Έχω την άποψη, και πάντοτε από, για και με αφορμή την ΙΚΑΡΙΑ, ότι το θέμα δεν πρέπει να εξετάζεται μόνο απ΄την πλευρά των μεγάλων συμφερόντων εταιρειών που πιθανά και αόριστα θα προκύψουν στην διαχείριση του νερού, αλλά να μας απασχολεί και σαν μικρό καθημερινό πρόβλημα της μικρής κοινωνίας ενός χωριού [μικροσυμφέρον] αλλά αθροιστικά ζημιογόνο στη χρήση του, για το κοινωνικό σύνολο μιας και αποδεχόμαστε το νερό ως ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΧΤΗΡΑ.

Και πιο απλά. Ας βοηθήσουμε ο καθ' ένας απ την πλευρά του με τον Δήμο,που έχει πια την δικαιοδοσία, σε κάθε χωριό να γίνει δίκαιη, αλλά και σωστή για την φύση χρήση αρδευτικού και πόσιμου νερου.

ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΚΑΒΟ ΠΑΠΑΣ

ikariastore banner