Πόσιμο νερό σε 2,5 λεπτά από λύματα και θάλασσα

Μηχανικοί της εταιρείας  Jhostoblak Corporate που εδρεύει στο Μεξικό ανέπτυξαν μια τεχνολογία που επιτρέπει την ανάκτηση και τον καθαρισμό του θαλασσινού νερού ή των λυμάτων από νοικοκυριά, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και άλλες εμπορικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέσα σε 2,5 μόλις λεπτά, ανεξάρτητα από το ύψος των συγκεντρώσεων ρυπαντών ή μικροοργανισμών.

Το καινοτόμο σύστημα, με την ονομασία PQUA, βασίζεται σε  ένα μείγμα στοιχείων, ικανών να διαχωρίζουν και να απομακρύνουν όλες τις μολυντικές προσμείξεις, καθώς και τους οργανικούς ή ανόργανους ρύπους.

«Η μεθοδολογία βασίζεται στη μοριακή διάσπαση των προσμείξεων ώστε να ανακτηθούν τα απαραίτητα μεταλλικά στοιχεία που χρειάζεται o ανθρώπινος οργανισμός για να λειτουργήσει σωστά», εξήγησαν οι ερευνητές.

Οι μηχανικοί ανέπτυξαν οκτώ στοιχεία για το μείγμα και πραγματοποίησαν εκτεταμένες δοκιμές σε διαφορετικούς τύπους μολυσμένου νερού, για να καταλήξουν στην κατάλληλη μεθοδολογία.

Μετά τη χορήγηση του μείγματος σε προκαθορισμένες ποσότητες, οργανική και ανόργανη ύλη καθώς και βαρέα μέταλλα αφαιρούνται μέσω της καθίζησης και της βαρύτητας. Στη συνέχεια η λυματολάσπη που κατακάθεται στον πυθμένα ανακτάται και εξετάζεται για να διαπιστωθεί εάν είναι κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα ή για στην παραγωγή δομικών υλικών.

Στην τελευταία φάση, το νερό μεταφέρεται σε μία δεξαμενή καθαρισμού όπου φιλτράρεται και υποβάλλεται σε επεξεργασία για να αποκτήσει διαύγεια και να εξαλειφθούν οι οσμές, τα χρώματα και οι γεύσεις.

Στην τελική φάση μεταφέρεται σε ένα δοχείο με όζον και προκύπτει ένα νερό άχρωμο, άοσμο, με ουδέτερη γεύση, κατάλληλο για πόση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού δεν εκλύονται αέρια, οσμές ή άλλα τοξικά στοιχεία που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, υποστηρίζουν οι επιστήμονες.

«Έχουμε πραγματοποιήσει περισσότερες από 50 δοκιμές σε διαφορετικούς τύπους λυμάτων και όλες πιστοποιήθηκαν και εγκρίθηκαν από τα εργαστήρια της αρμόδιας κρατικής αρχής. Επίσης τρία μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Μοντερέι, το Κολλέγιο του Μεξικό και το Εθνικό Πολυτεχνικό Ινστιτούτο, έχουν επιβεβαιώσει πως το νερό που επεξεργάζεται η τεχνολογία μας πληροί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για ανθρώπινη κατανάλωση», δήλωσαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας.

econews

ikariastore banner