Επιστολή Επάρχου Ικαρίας προς τον Δήμαρχο για αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων

Κύριε Δήμαρχε,
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας και των υποχρεώσεων σας στο θέμα της αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων ο Δήμος έως και αυτή την στιγμή δεν έχει ζητήσει τη σύγκλιση της επιτροπής για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων ειδικότερα του γηπέδου του Ευδήλου και των Ραχών. Βάση του με αρ. πρωτ. 24-6-2015 αριθμ. πρωτ. οίκοθεν 43113 όπως αναφέρεται «οι φορείς λειτουργίας και διοίκησης να καλούν με ευθύνη τους εγγράφως ,είτε μέσω της υπηρεσίας μας είτε απευθείας, τον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου για σύνταξη εκθέσεως που θα υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση όπως κατά κόρον σας έχουμε ενημερώσει.» Στην Ικαρία φορέας είναι ο Δήμος.

Ενώ αντιθέτως ο Δήμος Φούρνων προχώρησε άμεσα τις διαδικασίες και ήδη έχει αδειοδοτηθεί το γήπεδο των Φούρνων για 2 χρόνια.

Δεν αντιλαμβάνομαι κ. Δήμαρχε γιατί υπάρχει από πλευράς Δήμου τέτοια καθυστέρηση με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αδειοδοτηθούν οι δύο αθλητικές εγκαταστάσεις ειδικότερα το γήπεδο του Ευδήλου,

Παρακαλώ άμεσα να ανταποκριθείτε στα των αρμοδιοτήτων σας, να γίνει σύγκλιση της επιτροπής όπου πρόεδρος είναι μηχανικός του Επαρχείου για να προχωρήσει η αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων.      

Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ & ΦΟΥΡΝΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΜΦΙΛΗΣ

ikariastore banner