Δημοσιεύθηκαν οι πρώτες προσκλήσεις του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Υπογράφηκαν από την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου και στη συνέχεια δημοσιεύτηκαν οι πρώτες προσκλήσεις του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου.

Οι δράσεις αφορούν στην «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016, (ενίσχυση της παροχής φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών – παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ)» προϋπολογισμού 1.993.178 ευρώ και την «Υποστήριξη δομών φιλοξενίας και φροντίδας ΑΜΕΑ», προϋπολογισμού 146.665 ευρώ. Δικαιούχος είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α).

Μέσω των έργων αυτών διατίθενται προς τις μητέρες και τους πατέρες που έχουν την επιμέλεια, θέσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το έτος 2015-2016, στις ακόλουθες δημόσιες και ιδιωτικές κατηγορίες δομών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:
• Βρεφικοί Σταθμοί   
• Βρεφονηπιακοί Σταθμοί  
• Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
• Παιδικοί Σταθμοί
• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Οι δράσεις συμβάλουν στο στόχο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών (από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα) σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, αλλά και στην ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, οι γονείς να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας.

Η διάθεση των θέσεων πραγματοποιείται προς την ωφελούμενη μητέρα μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου της.

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου μετά την υπογραφή και τη δημοσίευση των δύο πρώτων προσκλήσεων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, δήλωσε σχετικά: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας, οι πρώτες προσκλήσεις του νέου ΕΣΠΑ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Βορείου Αιγαίου έχουν ήδη δημοσιευθεί. Η Περιφερειακή Αρχή και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης δεν σταματούν να εργάζονται συστηματικά, με στόχο την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι δράσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την περιοχή μας, αφού συνδέονται με την αναπτυξιακή προοπτική και με την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης».

ikariastore banner