Δημόσια διαβούλευση για τον Κανονισμό Διαχείρισης Βοσκοτόπων Ικαρίας

Σύμφωνα με το αρθρ.79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (περί έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων), ο Δήμος Ικαρίας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Κανονισμού Διαχείρισης των Βοσκοτόπων της Ικαρίας, προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί αντίστοιχη κανονιστική απόφαση Δ.Σ.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 16/1/2014 έως τις 27/1/2014.

Το κείμενο του προτεινόμενου κανονισμού θα βρίσκεται στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ικαρίας (dimosikarias.gr) καθώς και στα τοπικά Μ.Μ.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις προτάσεις τους:

- στο Δημοτικό κατάστημα Αγίου Κηρύκου (Γραφ. Δημοτικού συμβουλίου  τηλεφ.: 2275350401, φαξ:2275022215, email:dik-proedros.ds@otenet.gr, kspanou@dimosikarias.gr)
- στο Δημοτικό κατάστημα Ευδήλου (Γραφ. Γεωπόνου κ. Ευτ. Τσεπέρκα τηλ.:2275350112, φαξ: 2275031393 email: etseper@dimosikarias.gr)
- στο Δημοτικό κατάστημα Ραχών (Γραφ. Γεωπόνου κ. Σοφ. Κυφωνίδου τηλ.: 2275350516, φαξ:2275041217, email: sofkifon@hotmail.com
- στα συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων(Αγίου Κηρύκου, Περδικίου, Χρυσοστόμου, Ευδήλου, Καραβοστάμου, Φραντάτου, Δάφνης, Ραχών, Αγίου Πολυκάρπου, Καρκιναγρίου, Αρέθουσας, Μαγγανίτη), όπου θα γίνει συζήτηση επί του προτεινόμενου κανονισμού.

Ο πρόεδρος του ΔΣ Ικαρίας
Δημήτρης Κουρελής