Δακοκτονία στους ελαιώνες της Ικαρίας για το 2015

Το 2014 δεν έγινε ψεκασμός στους ελαιώνες της Ικαρίας και ο Έπαρχος, σε επικοινωνία του με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τόνισε το θέμα ζητώντας να μην επαναληφθεί και το 2015.

Το Υπουργείο απαντώντας διαβεβαίωσε ότι για το 2015 θα εξασφαλισθούν τα πάντα για να γίνει ο απαραίτητος ψεκασμός.

Συγκεκριμένα, θα εξασφαλισθούν έγκαιρα οι απαραίτητες πιστώσεις και τα δασοκτόνα υλικά, ενώ θα αναδειχθεί και ο ανάδοχος του έργου εφαρμογής ψεκασμών και θα οργανωθεί στην ώρα της η παγιδοθεσία.

ikariamag.gr