Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων στο Βόρειο Αιγαίο

Στην αναθεώρηση του ισχύοντος από το 2006 Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) πρόκειται να προχωρήσει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους Φορείς  Διαχείρισης Απορριμμάτων, τους Δήμους των εννέα νησιών της Περιφέρειας καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες σε τοπικό επίπεδο.

Στους παραπάνω και στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας έχει ήδη κοινοποιηθεί το Αναθεωρημένο Σχέδιο ΠΕΣΔΑ προκειμένου να το επεξεργαστούν και στα πλαίσια της διαβούλευσης να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος της Επιτροπής Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Νίκος Μάρκου, δήλωσε σχετικά: «Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς επιβάλλεται η εναρμόνιση του με τα νέα δεδομένα, αφενός σε θεσμικό επίπεδο με τις αλλαγές των τελευταίων ετών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και στην ευρύτερη περιβαλλοντική νομοθεσία και αφετέρου με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις που θα συμβάλλουν σε μία διαχείριση των απορριμμάτων φιλικότερη προς το περιβάλλον και ευνοϊκότερη  προς τις τοπικές οικονομίες των νησιών της Περιφέρειας».

ikariastore banner