Αίτημα στις εταιρείες τηλεπικοινωνίας για συντήρηση οδικού δικτύου στο Μαυράτο Ικαρίας

ΠΡΟΣ
1.  COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
2.   VODAFON -ΠΑΝΑΦΟΝ
3.   WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ

Κύριοι,
Στην περιοχή Παλαιό ΟΤΕ στο χωριό Μαυράτο στην Ικαρία έχετε τοποθετήσει αναμεταδότες κινητής τηλεφωνίας. Επειδή η πρόσβαση είναι πολλές φορές αδύνατη και επικίνδυνη, ειδικά τους χειμερινούς μήνες και διότι υπάρχουν μεγάλες κλίσεις στο οδικό τμήμα και η προσπέλαση με οχήματα βυτία για εφοδιασμό των γεννητριών ή οχημάτων ελέγχου ή ακόμα της ΔΕΗ για αποκατάσταση συχνών βλαβών του υπάρχοντος ηλεκτρικού δικτύου όπου εξυπηρετούνται οι κεραίες, καλείστε να διαθέσετε κάθε εταιρεία που εξυπηρετείται από τον συγκεκριμένο χώρο, τουλάχιστον 3 μπετονιέρες τσιμέντο για να συντηρηθεί το οδικό κομμάτι.

Παρακαλώ όπως άμεσα συνεννοηθείτε με το Επαρχείο για τη αποκατάσταση και βατότητα του δρόμου, εάν όμως δεν ανταποκριθείτε άμεσα στο αίτημα μου θα αναγκασθώ με απόφαση να κλείσω και να απαγορεύσω την διέλευση παντός οχήματος λόγω υψίστης επικινδυνότητας του οδικού τμήματος. Εδώ δεν υπάρχουν ρίσκα.

Παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειες σας.  

Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ &ΦΟΥΡΝΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΜΦΙΛΗΣ

ikariastore banner