22,5 εκ. ευρώ για ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, το πρόγραμμα με κονδύλια του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους κλάδους της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών, φτάνει συνολικά τα 456 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από τη συνεννόηση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το ποσό που κατανέμεται για την Περιφέρειά μας, φτάνει τα 22.5000.000 ευρώ με 50% ποσοστό επιδότησης για τις επιχειρήσεις στο Βόρειο Αιγαίο, κονδύλια που θα απορροφηθούν από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφισταμένων και η ίδρυση 10.000 νέων επιχειρήσεων, καθώς και η δημιουργία 4.000 θέσεων εργασίας.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% έως 60% επί του ύψους των επενδυτικών σχεδίων, ανάλογα με την περιφέρεια. Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50%. Ο οδηγός του προγράμματος θα βρίσκεται από σήμερα 14 Ιανουαρίου στο διαδίκτυο και το εύρος των επενδυτικών σχεδίων ανά κλάδο κυμαίνεται για τη μεταποίηση από 30.000 έως 300.000 ευρώ, για τον τουρισμό από 20.000 έως 300.000 ευρώ και για το εμπόριο- υπηρεσίες από 20.000 έως 100.000 ευρώ.

Οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων είναι από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 25 Απριλίου του 2013 και τα σχέδια θα στέλνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για το υπόλοιπο ποσοστό συμμετοχής μπορούν να ζητήσουν κάλυψη είτε με δάνειο από τράπεζες είτε με εγγυήσεις από προγράμματα του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης).

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου, για τον οποίο ετοιμάζεται ειδικό πρόγραμμα, η πρώτη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και η εστίαση, η οποία θα συμπεριληφθεί στο ειδικό πρόγραμμα του λιανικού εμπορίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τον οδηγό του προγράμματος στις ιστοσελίδες www.espa.gr, www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι για τον ΕΦΕΠΑΕ 210-6985210 και 8011136300.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές διευκολύνσεις για τις επιχειρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί απορρόφηση όπως:
• Δεν είναι υποχρεωτικό να τεκμηριωθεί η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής εκ των προτέρων
• Δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής του 100% της επιχορήγησης με ισόποση εγγυητική επιστολή
• Η δημόσια δαπάνη θα εκταμιεύεται με την υλοποίηση του 30% του επενδυτικού σχεδίου
• Επιλέξιμες δαπάνες θα είναι και οι προκαταβολές προς τους προμηθευτές
• Επιχορηγούνται και οι λειτουργικές δαπάνες νέων ή υπό σύσταση επιχειρήσεων

ikariastore banner