Το Τοπικό Συμβούλιο Καρκιναγρίου καταγράφει τα προβλήματα της περιοχής

Ακολουθεί το πρακτικό που κατέθεσε το τοπικό συμβούλιο Καρκιναγρίου στο τέλος του 2011 για τα βασικά προβλήματα σε όλα τα χωριά της πρώην Κοινότητας Καρκιναγρίου. Μέρος του πρακτικού, με τα πρώτα κύρια σημεία, επανακατατέθη στις 6 Ιανουαρίου 2012 για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ικαρίας.

Να σημειώσουμε μόνο, πως οι τίτλοι των αιτούμενων έργων για την περιοχή, δεν κάνουν λόγο για «πλακοστρώσεις», «αναπαλαιώσεις», «διαμορφώσεις»  αλλά για τοιχίο αντιστήριξης, στήριξη του δρόμου, άνοιγμα ρυακιών, ανάγκη μικρών φραγμάτων, αποκατάσταση ύδρευσης, κλπ, και δίνουν από μόνοι τους μια σαφέστατη εικόνα για τις τεράστιες, βασικές ανάγκες της περιοχής η οποία μάλιστα έχει χαρακτηρισθεί ως «προτεραιότητα» από την καταστροφή του 2010 και μετά.

ikariamag.gr

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
1) ΡΥΑΚΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
2) ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΌΜΟΥ-ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΜΒΟΣ (ΑΛΥΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΠΗΛΕΝΑΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ.
3) ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΡΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΥΚΙ.
4) ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΙΟΥ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΑΣ, ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ: ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΣΤΑΧΙ".
5) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΣΕΛΑΔΙ".
6) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΔΩΝ.
7) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ: ΓΙΑΝΝΙΚΑΤΟ - ΛΕΡΙΑΔΩΝ- ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ- ΜΑΓΚΟΥΡΑΤΩΝ Κ.Τ.Λ.
8) ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ, ΑΜΑΛΟΥ, ΚΑΛΑΜΟ, ΤΡΑΠΑΛΟΥ.
9) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ ΤΟΥ 2010.
10) ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΣΤΟ ΓΕΦΥΡΑΚΙ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ.
11) ΟΔΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ - ΡΑΧΕΣ.
12) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ.
13) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ.
14) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΙΧΙΟΥ "ΟΧΤΕ" ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ.
15) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ.
16) ΔΡΟΜΟΣ ΤΡΑΠΑΛΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ.
17) ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ.
18) ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ.
19) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
20) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ Τ.Σ. ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ)


ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
1) ΡΥΑΚΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Διανύουμε την δεύτερη χρονιά μετά την θεομηνία του Οκτώβρη του 2010 και η κοινότητα Καρκιναγρίου: Καρκινάγρι, Αμάλου, Κάλαμος, Τραπάλου συνεχίζει να βρίσκεται σε κοινότητα έκτακτης ανάγκης, και έρμαια των καιρικών συνθηκών αλλά και έρμαια της ανάλγητης πολιτικής από: Δήμο Ικαρίας, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Πολιτεία (Υπουργείο Εσωτερικών).
Σε προηγούμενο έγγραφο που σας έχουμε αποστείλει επισημαίνουμε την ζωτικότητα του έργου: καθαρισμός ρεμάτων όλων των οικισμών, Καρκινάγρι, Κάλαμος, Αμάλου και Τραπάλου, αλλά και η διευθέτηση και οριοθέτηση αυτών. Με την παραμικρή νεροποντή τα ρυάκια πλημμυρίζουν και επειδή είναι φραγμένα το νερό ξωκείλει από αυτά και ρέει με μεγάλη επικινδυνότητα αλλά και ταχύτητα δίπλα από τα σπίτια των κατοίκων.

2) ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΌΜΟΥ-ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΜΒΟΣ (ΑΛΥΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΠΗΛΕΝΑΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ.
Σας ξαναυπενθυμίζουμε την αναγκαιότητα μελέτης και επισκευής με τσιμέντο, τειχία κ.τ.λ. του ρέματος Καρκιναγρίου προς πλατεία και ξενοδοχείο από την διασταύρωση της Καπήλενας. Καθ'ότι το ρέμα είναι και δρόμος προς τις Αλυκές, ξενοδοχείο, χώρος πάρκινγκ. Αλλά και από το συγκεκριμένο κομμάτι ρέματος δρόμου είναι τόσο αναγκαίο γιατί έχουν οδική επικοινωνία και πρόσβαση αρκετές οικίες μόνιμων κατοίκων και όχι παραθεριστών και καθ'ότι μερικοί από αυτούς είναι υπερήλικες και ανήμποροι να περπατήσουν.

3)  ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΡΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΥΚΙ.
Με την θεομηνία του 2010, ο δρόμος προς το νεκροταφείο μέσω Λιβάδας κόπηκε, λόγω του ότι περνάει κάθετα από το ρέμα Πευκί. Γι'αυτό τον λόγο χρησιμοποιούμε ένα βορινό δρόμο που είναι παράλληλος με το ρέμα. Από το Πευκί ως το νεκροταφείο, ο δρόμος χρίζει αντιστήριξης - τειχίο και δεξιά και αριστερά καθότι το ρέμα τον έχει κουφώσει αρκετά και με λίγες νεροποντές ακόμα η πρόσβαση προς το νεκροταφείο θα είναι αδύνατη από κάθε σημείο.

4) ΤΕΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΙΟΥ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΑΣ, ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ: ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΣΤΑΧΙ".
Επιμήκυνση και ψήλωμα του υπάρχοντος τειχίου αντιστήριξης της Λιβάδας καθ'ότι έχουμε συχνές κατολισθήσεις από πέτρες και χώματα και σε λίγο καιρό, έπειτα από όλες τις βροχές η κατάσταση θα επιδεινωθεί καθιστώντας την πρόσβαση στην Λιβάδα αδύνατη και εκτός αυτού υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος από τις κατολισθήσεις. Δια την τελική ολοκλήρωση του έργου χρίζει αναγκαίο: τεχνικό αποστραγγιστικό έργο στην παιδική χαρά στην περιοχή "Αστάχι". Η ύπαρξη του αποστραγγιστικού χρίζει απολύτως αναγκαία γιατί όλος ο οικισμός της περιοχής Αστάχι και ειδικότερα τα σπίτια που βρίσκονται στην κορυφογραμμή της άσπας θα φύγουν και θα πάνε μέσα στην Λιβάδα, μαζί με τους ανθρώπους και με τις όποιες άλλες καταστροφικές συνέπειας: ζωές ανθρώπων, σπίτια κ.α.

5) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΣΕΛΑΔΙ".
Μελέτη για πολύ μικρό τεχνικό έργο (τοποθέτηση κιούγκια με στόμιο, οδηγό) στην περιοχή "Σελάδι". Πριν ξεκινήσει η πολύ μεγάλη κατωφέρεια, έχει στροφή και σκάφη, όπου τα διερχόμενα αυτοκίνητα επι σειρά ετών εκεί ή βρίσκουν από κάτω ή κολλάνε με αποτέλεσμα την χειμερινή σαιζόν όλοι οι διερχόμενοι οδηγοί να είναι εφοδιασμένοι με φτυάρια και τσάπες, είτε για να ξεκολλήσουν τα αυτοκίνητά τους, είτε για να μπαζώσουν και να περάσουν.
Το πρόβλημα είναι πολύ έντονο και μακροχρόνιο, με αποτέλεσμα στις πολύ κακές καιρικές συνθήκες τα παιδιά που ανεβοκατεβαίνουν για το σχολείο, να αναγκάζονται να κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο, στο κρύο και στην βροχή, για να μην κολλήσουν και στην χειρότερη περίπτωση να βγουν να σπρώχνουν για να ξεκολλήσουν.

6) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΔΩΝ.
Υπάρχει χώρος αρκετός εκτός ρέματος και με πρόσβαση και που δεν θα τίθεται σε επικινδυνότητα σε περίπτωση πλημμύρας ή καταρράκτη. Ο χώρος προσφέρεται και για την συλλογή του νερού, αλλά και για την διανομή στους οικισμούς.

7) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ: ΓΙΑΝΝΙΚΑΤΟ - ΛΕΡΙΑΔΩΝ- ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ- ΜΑΓΚΟΥΡΑΤΩΝ Κ.Τ.Λ.
Για ίση κατανομή του νερού προς τους οικισμούς, και να ξεφορτωθούμε πια αυτά τα λάστιχα που και πολυέξοδα είναι αλλά και μολύνουν το περιβάλλον, αλλά να εκλείψουν και τα πιάσματα που κάνει ο καθένας από το ρέμα, αλλά και για την αποφυγή προστριβών που έχουν οι χωριανοί για την διεκδήκιση του νερού. Για τον λόγο αυτόν σας επισυνάπτουμε το νόμο 3199/2003 περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων με αφορμή την αίτηση του Φραδέλου Χαράλαμπου που έχει ήδη προσκομιστεί στην δημοτική αρχή και με τις υπογραφές των κατοίκων.

8) ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ, ΑΜΑΛΟΥ, ΚΑΛΑΜΟ, ΤΡΑΠΑΛΟΥ.
Βάσει επιστημονικών δεδομένων περι μελλοντικής λειψυδρίας και αλλαγής κλιματικών φαινομένων ή κλιματικής αλλαγής: (ξηρασία - πλυμμήρες), προτείνουμε την κατασκευή μικρών φραγμάτων εντός ή εκτός των ρεμάτων δια την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και ως επι το πλείστον των βρόχινων νερών. Για την άδρευση ή και ύδρευση ακόμα της κοινότητας αλλά και τον εμπλουτισμό της γης με νερό για την τόσο απαραίτητη χλωρίδα που έχει εκλείψει από την περιοχή μας (Ν.Δ. ΙΚΑΡΙΑ) καθώς επίσης θα φουσκώσουν και οι στραγγισμένες πλέον φλέβες - γιστέρνες, ρύακια και τα λοιπά.

9) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ ΤΟΥ 2010.
Ξαναζητούμε εκ νέου την αποκατάσταση της ύδρευσης των οικισμών σε όλη την κοινότητα Καρκινάγρι, Αμάλου, Κάλαμος, Τραπάλου καθώς έχουν υποστεί μερική καταστροφή από τις πλημμύρες του Οκτώβρη του 2010.

10) ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΣΤΟ ΓΕΦΥΡΑΚΙ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ.
Μελέτη τεχνικού έργου προκειμένου να είναι ασφαλής η δίοδος των αυτοκινήτων και για την αποφυγή ατυχήματος καθώς αυτός ο δρόμος είναι πολυσύχναστος από όλη την δυτική Ικαρία. Να επισημάνουμε ότι πριν από λίγο καιρό, διερχόμενος χωριανός μας έπεσε μέσα στο ρυάκι μαζί με το αυτοκίνητό του.

11) ΟΔΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ - ΡΑΧΕΣ.
Συζήτηση εκ νέου για την δημιουργία διαδημοτικής συγκοινωνίας είναι ένα αίτημα αρκετών κατοίκων της κοινότητας Αμάλου - Κάλαμος - Καρκινάγρι - Τραπάλου, καθώς δεν έχουν όλοι ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο και οι περισσότεροι από αυτούς είναι μεγάλης ηλικίας αλλά και αυτοί που έχουν το δικό τους αυτοκίνητο, θα προτιμούσαν την συγκοινωνία λόγω ακριβών καυσίμων και φθοράς του αυτοκινήτου. Μιας και το οδικό δίκτυο που έχουμε προς τις Ράχες για τον ανεφοδιασμό (τροφή, φάρμακα) των νοικοκυριών είναι το χειρότερο. Η θαλάσσια συγκοινωνία που έχουμε είναι και αυτή ελλιπής καθ'ότι την χειμερινή σαιζόν έχει πολλές φουρτούνες με αποτέλεσμα να έχουμε ακύρωση δρομολογίων, αλλά και αν έρθει η βενζίνα η πρόσβαση σε αυτήν είναι άκρως επικίνδυνη για τους ηλικιωμένους επειδή έχει πολλή ρεστία και δεν έχουμε ασφαλές και υπήνεμο ντόκο για την πρόσδεση της βενζίνας. Να σημειώσουμε ότι ο ανεφοδιασμός από τον Αγ. Κήρυκο είναι πολύ ακριβότερος από ότι στις Ράχες, καθώς εκεί έχουν μαζευτεί όλες οι υπηρεσίες και οι τιμές των επαγγελματιών - επιχειρήσεων - μαγαζιών - δωμάτων κ.τ.λ. είναι πολύ υψηλές εώς και ανεξέλεγκτες.

12) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ.
Προμήθεια κάδων απορριμάτων σε όλους τους οικισμούς  Καρκινάγρι - Κάλαμος - Αμάλου - Τραπάλου. Οι υπάρχοντες κάδοι ειδικά την θερινή σαιζόν δεν επαρκούν.


13) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ.
Για όλους τους οικισμούς Αμάλου - Κάλαμος -Τραπάλου - Καρκινάγρι σε καίρια σημεία αυτών: εκκλησίες, παραλίες, πλατείες, παιδικές χαρές και πολυσύχναστων σημείων προς αποφυγή του ατελείωτου σκουπιδαριού και μόλυνσης του περιβάλλοντος μιας και δεν υπάρχουν οδοκαθαριστές.

14) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΙΧΙΟΥ "ΟΧΤΕ" ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ.
Η επικινδυνότητα μεγάλη για τα παιδιά αλλά και για το εναπομείναντα τείχιο και χώρο και το κόστος πολύ μικρό. Μπορεί να ανατεθεί και σε τοπικό εργολάβο, όπως και πάσης φύσεως μικρά έργα αν είναι δυνατόν να δίνονται σε μικρούς τοπικούς εργολάβους και εργάτες της κοινότητάς μας καθ'ότι υπάρχει και ανεργία. Αυτό θα ήταν μια μικρή οικονομική ανάσα στους νέους που σε πείσμα των καιρών δεν εγκαταλείπουν τα χωριά μας και προσπαθούν να ορθοποδήσουν με νύχια και με δόντια μιας και το χωριό μας δεν λέγεται Άγιος Κήρυκος που έχει εμπορικότητα και κίνηση, συνεπάγεται και εργασία αλλά λέγεται Καρκινάγρι με αρκετές νέες οικογένειες και μικρά παιδιά.

15) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ.
Τα υπάρχοντα παγκάκια έχουν διαλύσει και είναι επικίνδυνα για να χτυπήσουν τα παιδιά. Παγκάκια ακόμα και στις πλατείες, ειδικά σημεία, καφενεία κ.τ.λ.

16) ΔΡΟΜΟΣ ΤΡΑΠΑΛΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ.
Μελέτη του χώρου και έγκριση των οικοπεδούχων και κτηματιών για την διάνοιξη του δρόμου προς την παραλία Τραπάλου καθώς ο πληθυσμός του Τραπάλου και ιδιαίτερα των παραθεριστών - τουριστών συνεχώς αυξάνεται.

17) ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ.
Επισκευή και επάνδρωση του κοινοτικού γραφείου Καρκιναγρίου: βάψιμο, μόνωση, πόρτες, παράθυρα, ντέξιον, ρεύμα, τηλέφωνο, φαξ, γραφείο, καρέκλες, πίνακας ανακοινώσεων (κλειστή τζαμαρία 1,50 x 1,00) καθώς και γραφική ύλη και όλα τα συναφή δια την εύρυθμη λειτουργία του γραφείο συμβούλων αλλά και την εξυπηρέτηση των κατοίκων.

18) ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ.
Καμπίνα για να αλλάζουμε ρούχα στην παραλία και ντουζιέρα επίσης δια την ομαλή εξυπηρέτηση των λουόμενων καθώς όλα αυτά προυπήρχαν.

19) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
Αίτηση του Τ.Σ. Καρκιναγρίου για αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου προς ενημέρωση των συμβούλων αλλά και των κατοίκων.

20) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ Τ.Σ. ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ)
Ερώτηση του Τ.Σ. Καρκιναγρίου, τι γίνεται όσον αφορά την πάγια προκαταβολή που δικαιούνται τα κοινοτικά - δημοτικά διαμερίσματα για τις πρώτες βοήθειες. Να επισημάνουμε ότι η αξιοποίηση της πάγια προκαταβολής από το τοπικό συμβόυλιο θα ανακουφίσει σημαντικά τα αυτιά και τα νεύρα του αντιδημάρχου αλλά και του  δημάρχου από τις καθημερινές οχλήσεις των χωριανών, είτε τηλεφωνικά είτε κατ'ιδίαν για τα μεγάλα και μικρά προβλήματα που έχει το χωριό ή ακόμα και για τα μεμονομένα που έχει ο καθένας. Η πάγια αυτή προκαταβολή που είναι τόσο ασήμαντη όσον αφορά το ύψος των χρημάτων, αλλά πάρα πολύ σημαντική για εμάς που με αυτά τα χρήματα θα βοηθούσαμε πολύ ακόμα και σε αυτά που σας έχουμε ζητήσει και σε συνδυασμό με την καλή θέληση και τον μόνιμο εθελοντισμό που έχουμε εκ γενετής,  θα καταφέρναμε πολύ σημαντικά πράγματα, π.χ. γραφείο, παιδική χαρά, κάδοι απορριμάτων, βρύση, ντουζιέρα, καθαρισμός, λάμπες και ένα σωρό άλλα μικρά πράγματα που σας τρώμε τα συκώτια σε καθημερινή βάση για να μας τα φτιάξετε. Γιατί αυτά τα ασήμαντα για εσάς είναι πολύ σημαντικά για εμάς.

ikariastore banner