Ο Σύλλογος Κάβο Πάπας στο δήμο Ικαρίας για την αποκατάσταση της κοιτόστρωσης ρέματος Καρκιναγρίου | Τα χρήματα της Πανικαριακής Αδελφότητας Αμερικής

Αθήνα,  12 Οκτωβρίου 2015        
Προς Δήμαρχο  Ικαρίας                          

Διαβάστε σχετικά:  Ικαρία, 5 χρόνια μετά την Καταστροφή

Πρόταση αποκατάστασης της κοιτόστρωσης ρέματος Καρκιναγρίου μετά την εκτεταμένη βλάβη από την βροχόπτωση τον Οκτώβριο 2010.

Κύριε Δήμαρχε,

 Με την ευκαιρία αυτής της επιστολής, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι στο διάστημα των πέντε (5) ετών από την μεγάλη καταστροφή που έπληξε τα χωριά του δημοτικού διαμερίσματος Καρκιναγρίου, δεν έχει υπάρξει κανένα ενδιαφέρον και καμία άλλη μελέτη ή έργο δεν έχει προβλεφθεί είτε για τα ρέματα είτε για την αποκατάσταση και βελτίωση άλλων χώρων που έχουν υποστεί ζημιά, όπως η πλατεία του Καρκιναγρίου η οποία σήμερα είναι «ανύπαρκτη».

Σε συνέχεια της συνάντησης στο γραφείο σας τον Ιούλιο 2015 με εσάς και την Πρόεδρο της Πανικαριακής Αδελφότητας Αμερικής αλλά και της προφορικής ενημέρωσης που σας έγινε,  θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα εξής:

Μετά την καταστροφή και τις εκτεταμένες ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης στα χωριά του Δημοτικού διαμερίσματος Καρκιναγρίου τον Οκτώβριο του  2010,  η Πανικαριακή Αδελφότητα Αμερικής ενέκρινε προς το Σύλλογο Ικαρίας ¨Κάβο Πάπας΄’ το ποσό των ευρώ 45.000 €  με σκοπό να διατεθεί σε έργο αποκατάστασης σχετικό με τις ζημιές που προκλήθηκαν από την καταστροφική βροχή του 2010.

 Όπως γνωρίζετε από την συζήτηση που είχαμε μαζί σας αλλά και με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και με μηχανικό της τεχνικής υπηρεσίας σας, προτείναμε την επιδιόρθωση - αποκατάσταση της κοιτόστρωσης του ρέματος στο κέντρο του Καρκιναγρίου και για την εν λόγω πρόταση έχει εκπονηθεί και η σχετική οικονομο-τεχνική μελέτη με έξοδα του Συλλόγου μας.

Η μελέτη αυτή έχει  ήδη υποβληθεί στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ικαρίας καθώς για την πραγματοποίηση και υλοποίηση οποιασδήποτε εργασίας χρειαζόμαστε την έγκριση και αδειοδότηση των υπηρεσιών σας οι οποίες είναι και οι κατεξοχήν αρμόδιες.

Σας καλούμε λοιπόν, εσάς ως την πλέον αρμόδια αρχή,  να ενεργήσετε και να γνωμοδοτήσετε άμεσα για τον πλέον κατάλληλο τρόπο να αξιοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση η δωρεά της Πανικαριακής Αδελφότητας Αμερικής  καθώς και να συμπεριλάβετε στον προϋπολογισμό – προγραμματισμό του Δήμου τα απαραίτητα έργα υποδομής για την αποκατάσταση των ζημιών και την αποφυγή παρόμοιων συμβάντων.

Το ΔΣ του Συλλογου Ικαρίας "Κάβο Πάπας"

ikariastore banner