Τι αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ικαρίας (1-2/9/11)

Στη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 1-9-2011 εκλέχτηκαν με μυστική ψηφοφορία οι εκπρόσωποι του δήμου μας στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου. Από την πλειοψηφία εκλέχτηκαν οι Κρητικός Γιώργος και Σκάρος Αλέξανδρος, ενώ από την αντιπολίτευση εκλέχτηκε ο Νίκος Λαρδάς.

Στη τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 2-9-2011 συζητήθηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1ο εκτός ημερήσιας διάταξης:
Συγκρότηση επιτροπών, α) επιτροπής συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων δήμου. Ορίστηκαν οι Μουλάς Νικόλαος, Καρράς Διαμαντής και Βαρδαρός Παναγιώτης υπάλληλοι του δήμου. Και β) Στην επιτροπή παραλαβής οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου. Ορίστηκαν οι Κρητικός Γιώργος, Μεσολογγίτης Παναγιώτης και Μουλάς Ισίδωρος.

1ο Θέμα Ημερήσιας Δάταξης: έγκριση 20 μελετών έργων και στα τρία (3) δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Ψηφίστηκαν όλες από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ., ενώ 5 μέλη της αντιπολίτευσης (Λαϊκή Συσπείρωση) δήλωσαν παρών. Ο δ.σ. Τέσκος Σπύρος ψήφισε τις ασφαλτοστρώσεις (μελέτη 3 και 8) και καταψήφισε τις υπόλοιπες μελέτες. Τα έργα που θα γίνουν είναι:

Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Ευδήλου.
Τσιμεντόστρωση δρόμου προς παραλία Κυπαρισσιού.
Ασφαλτόστρωση δρόμου Αγ. Κυριακής Ευδήλου.
Συντήρηση δρόμου οικισμού Κεραμέ Ευδήλου.
Τσιμεντόστρωση δρόμων προς νεκροταφείο Ακαμάτρας.
Τοιχία αντιστήριξης δρόμων Τ.Κ. Αρέθουσας.
Κατασκευή τοιχίου στη θέση Γέροντος Καραβοστάμου
Ασφαλτόστρωση δρόμου Άρη ποταμού Καραβοστάμου
Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης Αρέθουσας.
Πλακοστρώσεις δρόμων Ευδήλου.
Συντήρηση δρόμων οικισμού Κυπαρισσιού.
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου προς Μεγάλο περιβόλι Μαγγανίτη
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου προς Γιαλό Μαγγανίτη.
Επισκευή εσωτερικού δικτύου Φραντάτου.
Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δρόμων οικισμού Κάμπου.
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου στη θέση Κατσουράκι Φραντάτου.
Επισκευή γέφυρας Βουτσιδέ οικισμού Φραντάτου.
Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Ραχών.
Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Αγ. Πολυκάρπου.
Ανακαίνιση και ελαιοχρωματισμοί αιθουσών Γυμνασίου – Λυκείου Αγ. Κηρύκου.

2ο θέμα Η.Δ. Τα συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να συνταχθεί σχετική μελέτη για την βελτίωση του υπάρχοντα πεζόδρομου στον οικισμό το Αγ. Παντελεήμονα, σε αρμονία με το τοπικό φυσικό περιβάλλον.

3ο θέμα Η.Δ. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο, ότι εν όψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης του κτηρίου του δημοτικού σχολείου Καστανιών, αφού πρόκειται να μεταστεγαστεί εκεί το Νηπιαγωγείο Ραχών. Στο κτήριο του Νηπιαγωγείου εγκαταστάθηκε ο εργολάβος που θα κατασκευάσει τον νέο Βρεφονηπιακό σταθμό Ραχών.

4ο θέμα Η.Δ. Το συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να συμπληρωθεί η δημοτική επιτροπή παιδείας με τους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων. Ορίστηκαν 2 μέλη οι κ. Λουκάς Λουκάς και Νίκος Γραμμένος.

5ο θέμα Η.Δ. Το συμβούλιο αποδέχθηκε ομόφωνα την α΄ και β΄ δόση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, ενώ προχώρησε ομόφωνα κατ΄ αρχήν στην κατανομή του ποσού αυτού σε ποσοστό 50 – 50 %, στις σχολικές επιτροπές α΄ βάθμιας και β΄ βάθμιας εκπαίδευσης της Ικαρίας.

ikariamag

ikariastore banner

ikariaki-agora.gr