Συναντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 19/9 το πρωί το Διήμερο Συναντήσεων Εργασίας για το ΕΣΠΑ, του Επιτρόπου κ. Johannes Hahn (αρμοδίου για την Περιφερειακή πολιτική) με τους 13 Περιφερειάρχες της χώρας, με γενικό θέμα συζήτησης την εξέλιξη του ΕΣΠΑ.

Στις συναντήσεις που έγιναν κατά ομάδες βάσει του Επιχειρησιακού προγράμματος, συμμετείχε και ο Υπουργός  Ανταγωνιστικότητας Ανάπτυξης και Ναυτιλίας κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Στη συνάντηση που αφορούσε το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης κ. Αθανάσιος Γιακαλής ανέλυσε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Βορείου Αιγαίου, δίνοντας βαρύτητα στο θέμα της νησιωτικότητας ζητώντας απ΄ τον Επίτροπο και την Κομισιόν γενικότερα, την εφαρμογή ειδικών πολιτικών για τα νησιά. Παράλληλα περιέγραψε τις δυσκολίες της προώθησης των προϊόντων που παράγονται στα νησιά μας, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους μεταφοράς, που τα καθιστά λιγότερο ανταγωνιστικά σε σχέση με τα προϊόντα που παράγονται στις ηπειρωτικές περιφέρειες. Στη συνέχεια έθεσε το θέμα της αναθεώρησης του ΕΣΠΑ στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των δράσεων που αφορούν τον τουρισμό και τον πολιτισμό ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση των δημοσίων επενδύσεων, οι  οποίοι αναβαθμίζουν τους δείκτες της ποιότητας ζωής των κατοίκων των νησιών.

Ο κ. Γιακαλής τέλος, έθεσε επιτακτικά το ζήτημα ενίσχυσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας ως επιτελικών μηχανισμών διαπραγμάτευσης με τις Κοινοτικές Υπηρεσίες της νέας προγραμματικής περιόδου, η οποία θα πρέπει να διαθέτει ειδικές πολιτικές για τα νησιά και περισσότερους πόρους.

Ο Επίτροπος άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον Περιφερειάρχη και συμφώνησε στην ανάγκη εξειδίκευσης των πολιτικών που αφορούν στα νησιά μας. Από την πλευρά του δε, έθεσε το ζήτημα του προσδιορισμού συγκεκριμένων έργων που θα επιφέρουν δαπάνες στο πρόγραμμα μέχρι το τέλος του χρόνου, καθώς επίσης και τον προσδιορισμό συγκεκριμένων εμβληματικών έργων που θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη της Περιφέρειας.

ikariastore banner