Στερεά απόβλητα

Σύσκεψη με θέμα τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε τη  Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λέσβου.

Στη σύσκεψη που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφίας Θεολογίτου συμμετείχαν, ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ Λέσβου, δήμαρχος Γέρας κ. Σωτήρης Ζαμτράκης, ο δήμαρχος Ερεσού-Αντίσσης κ. Σωτήρης Καρδαράς, ο δήμαρχος Μήθυμνας κ. Στέλιος Καραντώνης, ο δήμαρχος Καλλονής κ. Δημήτρης Φαναραδέλλης, ο δήμαρχος Πολιχνίτου κ. Γιάννης Συκάς, ο δήμαρχος Πέτρας κ. Απόστολος Αλατζάς, ο δήμαρχος Αγιάσου κ. Χρύσανθος Χατζηπαναγιώτης, ο δήμαρχος Ευεργέτουλα κ. Μιχάλης Πολυπαθέλλης, ο αντινομάρχης Λέσβου κ. Θόδωρος Βαλσαμίδης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μυτιλήνης κ. Κώστας Κατσαρός, ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ ανατολικής Σάμου κ. Γιάννης Τζανενάς, η πρόεδρος της ΔΕΔΑΠΑ Λήμνου κ. Ιουλία Λυγδά, καθώς και στελέχη της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Χίου, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και της διεύθυνσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, συμμετείχε ο σύμβουλος της Υπουργού κ. Τίνας Μπιρμπίλη, αρμόδιος για θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, κ.  Βαγγέλης Τερζής, καθώς και η προϊσταμένη της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικής, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μακρινή Φωτοπούλου.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε η οριστική παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, η κατασκευή ΧΥΤ Αδρανών, η εναλλακτική διαχείριση απορριμάτων, η οργάνωση και η λειτουργία των ΦΟΔΣΑ, η προμήθεια Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και η λειτουργία των ΧΥΤΑ των νησιών.

Η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν γίνει από πλευράς της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όσο αφορά την επίσπευση των διαδικασιών για την οριστική παύση και την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και γενικότερα για την σωστή εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης στερεών απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο συντονισμού όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την οριστικό κλείσιμο και την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει συγκαλέσει μια σειρά συσκέψεων με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Αρχικά με επιστολές που στάλθηκαν σε όλους τους Δήμους στους οποίους βρίσκονται ακόμα ΧΑΔΑ σε λειτουργία ή σε φάση αποκατάστασης, ζητήθηκε η άμεση επίσπευση των ενεργειών που απαιτούνται για την οριστική παύση λειτουργίας και την αποκατάστασή τους, επισημαίνοντας τόσο τους κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία όσο και τα επικείμενα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντίστοιχο έγγραφο στάλθηκε και για τους ΧΑΔΑ της Περιφέρειας που λειτουργούν με το πρόγραμμα «1 ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ».

Έχει εκδοθεί πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) (η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε  3.766.835 ευρώ).

Επίσης έχει βγει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) με χρηματοδότηση τόσο των οριστικών μελετών όσο και των έργων αποκατάστασης (συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε  2.848.000 ευρώ). Στο πλαίσιο της πρόσκληση αυτής έχει ήδη υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Ερεσού-Αντίσσης για την Αποκατάσταση 5 ΧΑΔΑ.

Με έγγραφο προς όλους τους Δήμους, στα όρια των οποίων λειτουργούν ακόμη ΧΑΔΑ, ζητήθηκε η υπόδειξη χώρου για προσωρινή εναπόθεση αδρανών υλικών, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στην οριστική παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ. Στο ίδιο έγγραφο υποδεικνύουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των χώρων αυτών.

Με επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επισημάνθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου όσον αφορά την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων και ζητήθηκε η συνδρομή του Υπουργείου ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια που καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή του συστήματος ανακύκλωσης στην Περιφέρεια.

Με πρόσφατο έγγραφο ζητήθηκε εκ νέου η άμεση λήψη αποφάσεων παύσης λειτουργίας των ΧΑΔΑ της Λέσβου και η μεταφορά των απορριμμάτων στον κεντρικό ΧΥΤΑ, επισημαίνοντας τον κίνδυνο απένταξης του έργου του ΧΥΤΑ Λέσβου από το Ταμείο Συνοχής και επιβάρυνσης του Εθνικού προϋπολογισμού με το συνολικό ποσό των δαπανών.
Ακόμη, στάλθηκαν προς το Υπουργείο Εσωτερικών τα αιτήματα χρηματοδότησης για την επικαιροποίηση τεχνικής μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης και οριστική μελέτη ΧΑΔΑ. Το υπουργείο θα ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα.

Η κ. Θεολογίτου επεσήμανε στους δημάρχους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ότι απαιτείται άμεσα η παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ που βρίσκονται εντός των ορίων των δήμων τους, και η μεταφορά των απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ που έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή τους.

Στο νομό Λέσβου, η ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να αιτηθεί η Ελλάδα την τελική πληρωμή του έργου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αντίθετη περίπτωση, η μη ικανοποίηση των όρων θα οδηγήσει σε απένταξη από το Ταμείο Συνοχής των ήδη κατασκευασμένων έργων και επιβάρυνση του Εθνικού Προϋπολογισμού με το συνολικό ποσό των δαπανών, καθώς και επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, ανά δήμο και ανά ημέρα, για την μη παύση λειτουργίας των υφιστάμενων ΧΑΔΑ.

Η κ. Θεολογίτου δήλωσε ότι «τα χρονικά περιθώρια έχουν ήδη εξαντληθεί και θα πρέπει να επιταχυνθούν οι ενέργειες που απαιτούνται ώστε να λυθούν τα προβλήματα και να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες που αφορούν το Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων. Είμαι βέβαιη ότι οι δήμαρχοι είναι ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και θα συνεργαστούν με τον ΦΟΔΣΑ Λέσβου προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να λειτουργήσει σωστά όλο το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων».

ikariastore banner