Εισήγηση Οικολογικού Ανέμου για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στο Βόρειο Αιγαίο

Μυτιλήνη,  2 Μαΐου 2011

Εισήγηση του Ηλία Γιαννίρη, επικεφαλής του Οικολογικού ΄Ανέμου, στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το ζήτημα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στο Βόρειο Αιγαίο

Όπως προκύπτει από τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ της 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, στις 15 / 03 / 2011, είχε τεθεί ως 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης αλλά δεν συζητήθηκε λόγω έλλειψης χρόνου η ενημέρωση που είχαμε ζητήσει σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο Βόρειο Αιγαίο. Στην αυριανή συνεδρίαση το θέμα έρχεται εξ αναβολής. Ωστόσο, στα πρακτικά της 15-3-2011 έχει συμπεριληφθεί ένα κείμενο 3 σελίδων του συνδυασμού «Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο», προς ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο είχε διανεμηθεί και στους τότε παρόντες περιφερειακούς συμβούλους.

Το εν λόγω κείμενο περιέχει τα συμπεράσματα από την ημερίδα για τα στερεά απόβλητα που διοργάνωσε ο συνδυασμός μας στη Χίο στις 27-1-2011, όπου συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ενεργοί πολίτες και συλλογικότητες ενεργών πολιτών από τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία.

Η σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης των αστικών αποβλήτων στην ΕΕ παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα:

 

Στα πλαίσια των εργασιών εκείνης της ημερίδας μελετήθηκε και το υπάρχον Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Βορείου Αιγαίου, που έχει εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο το 2005 (Πηγή:  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16η, 18/11/2005).

Ο Οικολογικός Άνεμος θεωρεί ότι η μελέτη για το ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου είναι επαρκής και ικανοποιητική ως προς την ποιότητα και τους στόχους, πολλοί από τους οποίους υλοποιήθηκαν.

Σήμερα,  η μελέτη αυτή χρειάζεται επικαιροποίηση με τους εξής στόχους:
• Να συμπεριληφθούν τα νέα δεδομένα της Περιφέρειας.
• Να συμπεριληφθεί το ζήτημα της χωροθέτησης των απαιτούμενων χώρων εναπόθεσης μπάζων, μια αναγκαιότητα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο άμεσο μέλλον.
• Να τεθούν οι άξονες για την αντιμετώπιση της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των νοσοκομειακών αποβλήτων.

Αντιπροσωπεία του Οικολογικού Ανέμου συναντήθηκε με τον κ. Καρατζά, ο οποίος είχε εισηγηθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο το 2005, ο οποίος συμφώνησε με το στόχο της επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ.

Πρόταση:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανάγκη για επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου και να ζητήσει από την Επιτροπή Χωροταξίας-Περιβάλλοντος και Υποδομών να φέρει ολοκληρωμένη εισήγηση προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Αιτιολόγηση:
Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:  
1. Θα αποκτήσει  μια ενιαία και σύγχρονη βάση σχεδιασμού της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας, πολλαπλά χρήσιμη για τις επόμενες απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις των νησιών της Περιφέρειας στους τομείς της κομποστοποίησης, της ανακύκλωσης και της τελικής μετατροπής των υπαρχόντων ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ.
2. Θα επιδείξει ενδιαφέρον για  το ζήτημα, θέτοντας το ζήτημα πίστωσης χρόνου προς την ΕΕ προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τους σταθμούς μεταφόρτωσης, την καταβύθιση του ΧΥΤΑ Δ. Σάμου και την ανυπαρξία υλοποίησης του ΧΥΤΑ Ικαρίας.
3. Θα αποκτήσει επιχειρήματα προς την ΕΕ για να στηρίξει τους Δήμους, προκειμένου να αναβληθεί η επιβολή των προστίμων προς τους Δήμους που αναμένονται μετά τον Ιούνιο του 2011.
4. Θα αποκτήσει τη χωροθέτηση εναπόθεσης μπάζων, προκειμένου να απαλλαγούν τα νησιά μας από ανεξέλεγκτες απορρίψεις μπάζων των δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε ρέματα και ακατάλληλους χώρους. Η χωροθέτηση αυτή είναι επίσης απαιτούμενη από την ΕΕ και σύντομα αναμένεται να υπάρξουν πιέσεις και απειλές προστίμων.  

Επισυνάπτονται:
1. Οι προτάσεις της ημερίδας της Χίου
2. Το σχετικό Ψήφισμα 43 Eθελοντικών Φορέων της  Σάμου της 18 Φεβρουαρίου 2011
3. Φυλλάδιο του φορέα ΛΕΣΒΟΣ-ΠΑΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ

Ηλίας Γιαννίρης
Επικεφαλής του περιφερειακού συνδυασμού
«Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο»

 

Συνοδευτικά Αρχεία:
ikariastore banner