Πληροφόρηση των ατόμων με αναπηρία

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση Πληροφορικής) στο πλαίσιο του έργου «Πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις Υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» δημιούργησε την πρώτη εξειδικευμένη ιστοσελίδα www.amea.gov.gr για τους πολίτες με αναπηρία, τους συλλόγους τους, τους προνοιακούς φορείς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Με αφετηρία την ιστοσελίδα παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, συμβουλευτικής, πληροφόρησης και επικοινωνίας απολύτως προσπελάσιμες σε όλες τις μορφές αναπηρίας.