Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου για το ΕΣΠΑ

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Αθανάσιος Γιακαλής με αφορμή τη συζήτηση για θέματα ΕΣΠΑ έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η υλοποίηση του ΕΣΠΑ δεν προσφέρεται για τη δημιουργία εντυπώσεων, αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο και γι΄ αυτό χρειάζεται υπευθυνότητα από όλους μας.
Η μείωση του ΕΣΠΑ για το Βόρειο Αιγαίο έγινε με τον ίδιο τρόπο που έγινε σε όλη την Ελλάδα και αυτό προέκυψε μετά την αλλαγή των ποσοστών στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων σε 85% κοινοτική συμμετοχή και 15% εθνική συμμετοχή από 79%-21% που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Άλλωστε αυτή η τεχνική αλλαγή είχε γίνει και το 2006 και αυτό κάποιοι θα έπρεπε να το ξέρουν. Δεν είναι δηλαδή μία μέθοδος που εφαρμόζεται για πρώτη φορά.

Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι το Νότιο Αιγαίο και η Στερεά Ελλάδα δεν έχουν μειώσεις, αυτό οφείλεται (και αυτό επίσης θα έπρεπε κάποιοι να το γνωρίζουν) στο ότι αυτές οι Περιφέρειες ανήκουν στο στόχο 2 και ως εκ τούτου τα προγράμματά τους ήταν χαμηλά το ίδιο και η εθνική συμμετοχή.

Η συγκεκριμένη μείωση του προγράμματος δε σημαίνει ότι δεν θα εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Βορείου Αιγαίου και άλλωστε αν κριθεί απαραίτητο θα ενεργοποιηθούν κι άλλες δυνατότητες όπως είναι η προγραμματική υπερδέσμευση, δηλαδή θα μπορέσουν να ενταχθούν και έργα πέραν των διαθέσιμων ποσών του προγράμματος, για να καλυφθούν κατ΄ αρχάς τα ποσοστά εκπτώσεων των έργων.

Προφανώς και θα γίνει η προγραμματισμένη άλλωστε ενημέρωση του Περιφερειακού συμβουλίου και θα συνεχιστούν και οι τεχνικές συσκέψεις με τους Δήμους και τους άλλους φορείς της Περιφέρειας, όπως έγινε μέχρι τώρα στη Χίο, στην Ικαρία και στη Λέσβο σήμερα, για την επιτάχυνση του προγράμματος συνολικά.». 

ikariastore banner