Ενημέρωση προς Κτηνοτρόφους από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Σάμου

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Σάμου ενημερώνει τους κτηνοτρόφους:
➢ Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που έχουν σταυλική εγκατάσταση και λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης θα πρέπει σύμφωνα με το αρθρ. 14 του ν. 4056/2012 (Α΄52), να νομιμοποιηθούν λαμβάνοντας την άδεια εγκατάστασης,  με την υποβολή σχετικής αίτησης συνοδευόμενης από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 6 του ισχύοντος παραπάνω νόμου.

➢ Μετά την λήξη της ισχύουσας μεταβατικής περιόδου των τριών ετών (καταληκτική ημερομηνία η 12 Μαρτίου 2015) για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης των σταυλικών εγκαταστάσεων, δόθηκε εκ νέου  δυνατότητα παράτασης  της προβλεπόμενης προθεσμίας κατά 18 μήνες δηλ. μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2016 (Κεφ. Β΄ «λοιπές ρυθμίσεις» άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄)

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι της ΠΕ Σάμου & Ικαρίας, να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας προκειμένου  να ενημερωθούν και να υποβάλουν την σχετική αίτηση.
 

ikariastore banner