Χρηματοδότηση 28 γεωργικών επαγγελμάτων μέσα από το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Δύο έργα μεγάλης τοπικής σημασίας το καθένα, για τα νησιά Ικαρία και Θύμαινα εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Μετά από μεγάλες προσπάθειες της Περιφέρειας Β.ΑΙΓΑΙΟΥ αποφασίστηκε, από την Διαχειριστική αρχή και υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Αθανάσιο Γιακαλή , η οριστική ένταξη, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα> των έργων ΚΑΛΑΜΟΣ-ΝΑΣ οδικό δίκτυο Ικαρίας και ΘΥΜΑΙΝΑΣ- ΚΕΡΑΜΥΔΟΥΣ στους Φούρνους- Κορσεούς.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ενημερώνει ότι από τις 25 Ιουνίου, η Γενική Διεύθυνση «Επιχειρήσεις και Βιομηχανία» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έθεσε σε λειτουργία την ενιαία δικτυακή πύλη προκειμένου να διευκολύνει την ενημέρωση των επιχειρήσεων αναφορικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περίληψη εισήγησης του περιφερειακού συμβούλου του Οικολογικού Άνεμου Μιχάλη Μπάκα για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ & την προετοιμασία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-20

Με έκπληξη διαβάσαμε την απάντηση σας, στην από 10.07.2013 σχετική Ερώτηση της Παράταξης μας, για την μη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων συνολικού ύψους 12.000.000 ευρώ, για τη βελτίωση Επαρχιακών Οδών από το Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

Η πρόσκληση στην οποία αναφέρεστε βγήκε στη διαδικασία της υπερδέσμευσης προκειμένου να χρηματοδοτηθούν ανάγκες όλων των φορέων των νησιών μας. Η πρόσκληση πήρε παράταση για ένα μήνα προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους φορείς να υποβάλλουν προτάσεις.

Με πρόσκληση που εκδόθηκε στις 29 Μαρτίου 2013 από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013», δόθηκε η δυνατότητα να υποβληθούν προτάσεις για την βελτίωση, κατασκευή, αναβάθμιση και ολοκλήρωση Επαρχιακών Οδών συνολικού Π/Υ 12.000.000 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα εγκεκριμένα έργα του ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης περιοχών υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) του Δήμου Ικαρίας όπως περιλαμβάνονται στην σχετική εγκριτική απόφαση που έχει εκδοθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή των προτάσεων είναι η αρχική τους ένταξη στους πίνακες του συγκεκριμένου σχεδίου ΟΣΑΠΥ.

Το Τουριστικό Αγκυροβόλιο Αγ. Κηρύκου μπήκε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου με το ποσό των 9.456.000. Σύντομα θα γνωρίζουμε και την ημερομηνία δημοπράτησης. Η εκτέλεση του, τονίζει ο αντιπεριφερειάρχης κ. Παπαθεοφάνους βελτιώνει και συμβάλει στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, αναβαθμίζει τουριστικά την Ικαρία και αναδεικνύει το νησί σταθερό τόπο τουριστικού προορισμού.

Σελίδες

ikariastore banner