ΕΣΠΑ: Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων Β.Αιγαίου

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες αναμένεται σύντομα (εντός Μαΐου) νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ύψους 25.000.000 ευρώ (Δ.Δ.), που θα αφορά όλους τους κλάδους της οικονομίας: Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο, Παροχή Υπηρεσιών.

Επίσης, οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μετά την ημερομηνία υποβολής της μελέτης, το ποσοστό επιδότησης θα φθάνει το 60% επί του προϋπολογισμού της εκάστοτε επένδυσης και Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) θα είναι κατά πάσα πιθανότητα οι Τράπεζες.

Οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν σε κάθε κλάδο θα είναι:
- υφιστάμενες (έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 οικονομικές χρήσεις – χρήσεις 2010 και 2011),
- νέες (έχουν κλείσει λιγότερες από 2 οικονομικές χρήσεις) και
- υπό σύσταση (θα συσταθούν μετά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου).

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ για τους τέσσερις προαναφερόμενους κλάδους θα καθορισθούν με την προκήρυξη. Παράλληλα, και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα υπάρχει ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών (τζίρος) για όλες τις θεματικές ενότητες (πιθανότατα μόνο για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις), προκειμένου να μπορεί να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο.

Για τον κλάδο της μεταποίησης και του τουρισμού θα ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.000,00€ μέχρι 300.000,00€, ενώ για τον κλάδο του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών επενδυτικά σχέδια από 30.000,00€ μέχρι 80.000,00€.

Τέλος, οι δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις σε όλες τις θεματικές ενότητες θα προβλέπεται να μην ξεπερνούν το 50% του προϋπολογισμού, ενώ οι δαπάνες για εξοπλισμό που έχει σχέση με την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης να φθάνει έως και το 100%.

Στη γενική επιλεξιμότητα δαπανών προβλέπεται να περιληφθούν και δράσεις που συνεισφέρουν στη μείωση των λειτουργικών δαπανών μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων (π.χ. χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας), τη χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ. διαδικτυακή προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών) και τη χρήση καινοτόμων παραγωγικών διαδικασιών.

του Λουκά Λουκά, Γεωπόνου-Μελετητή

ikariastore banner