Στο άρθρο αυτό θα αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ολοι γνωρίζουμε οτι υπάρχει σήμερα σε πανελλαδική κλίμακα ένα αδιέξοδο ως πρός την ασφαλή τελική διάθεση των οικιακών απορριμμάτων με όλες τις δυσμενείς συνέπειες που έχει αυτό στην υγεία των πολιτών και του περιβάλλοντος. Αυτό οφείλεται στο ότι δέν υπάρχει ακόμη ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης και αξιόπιστης διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων.

Τι συζήτησε ο Δήμαρχος Σταυρινάδης με τον υφυπουργό Εσωτερικών Π.Κουκουλόπουλου. Τα απορρίματα, η ανακύκλωση και η σύσταση δημοτικής επιχείρησης. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα.

Επίσκεψη για ενημέρωση και συζήτηση με τους κατοίκους του Καρκιναγρίου αλλά και των υπολοίπων χωριών του Πάπα πραγματοποίησε την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίουυ 2011, ο δήμαρχος Ικαρίας, κ. Σταυρινάδης, συνοδεία του Αντιδημάρχου Ραχών κ. Καρίμαλη.

Η περιφέρεια υπέγραψε τη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ στην Έξω Πλαγιά. Η λεηλασία του τόπου μας δε θα περάσει.

ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΤΣΑΜΑΝΤΑ» ΤΗΣ ΚΟΣΣΙΚΙΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ.

Στις 28 Ιουλίου από το τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου στάλθηκε στο δήμο Ικαρίας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και σε άλλες 15 υπηρεσίες η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για το έργο «Κατασκευή & Λειτουργία του κεντρικού Χ.Υ.Τ.Α / Χ.Υ.Τ.Υ. νήσου Ικαρίας» και την βελτίωση της οδού πρόσβασης, στην θέση Πλαγιά/Κοσσοικιώτικη Πλαγιά της Δ.Ε. Αγίου Κηρύκου του δήμου Ικαρίας της Π.Ε. Ικαρίας Νομού Σάμου. Πρόκειται για 21 σελίδες που πρέπει να διαβάσουμε όλοι μας.

I. Μετά από την από 14/6/2011 επιστολή του Βουλευτή Σάμου Πυθαγόρα Χ. Βαρδίκου στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Πάγκαλο, στον Υπουργό Επικρατείας και Επενδύσεων και στον Αν.

H Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμμετέχει σε κοινή πρόταση έργου σχετικού με τη μείωση, την ανακύκλωση και τη χρήση των αστικών αποβλήτων σε χώρες της Μεσογείου (Mediterranean Journey to reduce recycle and reuse municipal waste). 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του σχετικού χρηματοδοτικού μέσου E.N.P.I. (European Cooperation and Partnership Instrument).

Έκθεση για την ακαταλληλότητα και τις επιπτώσεις από τη λειτουργία του ΧΑΔΑ Ευδήλου Ικαρίας.

Η αρχή του όλου προβλήματος με την ανακύκλωση, όταν βάλουμε σαν στόχο μας τα μηδενικά απόβλητα είναι το σύστημα της εθελοντικής ανακύκλωσης που εφαρμόζεται σήμερα από τους περισσότερους

Σελίδες