Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται στα 50,267 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός καθώς και η διαδικασία υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» του Άξονα Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

Καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, η ομάδα αλιευτικής έρευνας του Αρχιπελάγους, συνεχίζει σε καθημερινή βάση για τρίτο συνεχόμενο έτος, την καταγραφή της αλιευτικής παραγωγής στην περιοχή της νότιας Σάμου και των βόρειων Δωδεκανήσων.

νοχή τέλος για την παράνομη και καταστροφική αλιεία με τον ενεργό και ουσιαστικό ρόλο των περιβαλλοντικών οργανώσεων και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποφασίστηκε την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες.

Η μηχανότρατα, που προκαλεί πολλαπλάσια καταστροφή από τη βιντζότρατα, πρέπει να ψαρεύει σε κάθε περίπτωση πέρα από 1 μίλι, πέρα από βάθη 50 μέτρων αν αυτά βρίσκονται σε απόσταση 1 έως 2 μιλίων από την ακτή και πέρα από τα 2 μίλια αν μέχρι εκεί το βάθος είναι μικρότερο των 50 μέτρων.

Τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου, το Αρχιπέλαγος σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου, συνδιοργάνωσαν συνάντηση ομάδας εργασίας, με θέμα «Πρακτικές Παράνομης και Καταστροφικής Αλιείας στο Νομό Σάμου».

Η ερώτηση απευθύνεται προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και αφορά την αλιεία. Ο Βουλευτής επισημαίνει ότι παρά την κατάργηση της αλιείας με βιντζότρατα, οι αλιείς δεν έχουν λάβει τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις, ενώ από την άλλη πλευρά, οι περιορισμοί στο ψάρεμα με μηχανότρατα δεν εφαρμόζονται, με καταστροφικές συνέπειες για τη βιοποικιλότητα της θάλασσας.

Τέσσερις μήνες μετά το τέλος της προθεσμίας που είχε δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη για πλήρη εναρμόνιση με τον Κανονισμό για την Αλιεία στη Μεσόγειο (ΕΚ 1967/2006), το ελληνικό κράτος συνεχίζει να παραβαίνει την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Τμήμα Αλιείας) και σχετικά με το θέμα : Προβλήματα αλιέων Νομού Σάμου, εστάλη στη Ν.Α Σάμου η παρακάτω επιστολή:

Σελίδες

ikariastore banner

ikariaki-agora.gr