Αποτελέσματα από τη συνάντηση ομάδας εργασίας, με θέμα «Πρακτικές Παράνομης και Καταστροφικής Αλιείας στο Νομό Σάμου»

Τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου, το Αρχιπέλαγος σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου, συνδιοργάνωσαν συνάντηση ομάδας εργασίας, με θέμα «Πρακτικές Παράνομης και Καταστροφικής Αλιείας στο Νομό Σάμου».

Στη συνάντηση αυτή, η οποία συντονίστηκε από το Νομάρχη Σάμου κ. Κάρλα, συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις υπηρεσίες  της Νομαρχίας και του νέου Δήμου Σάμου που ασχολούνται με θέματα αλιείας & περιβάλλοντος, ο Λιμενάρχης Σάμου και στελέχη του λιμεναρχείου, επαγγελματίες αλιείς από διάφορες περιοχές του νησιού, καθώς επίσης επαγγελματίες και ερασιτέχνες δύτες.

Οι εκπρόσωποι του Αρχιπελάγους, Αναστασία Μήλιου Συντονίστρια Επιστημονικής Έρευνας και ο Θοδωρής Τσιμπίδης, Διευθυντής της Οργάνωσης, επισήμαναν το πρόβλημα της παράνομης και καταστροφικής αλιείας στην περιοχή, όπως καταγράφεται συστηματικά τα τελευταία χρόνια από στοχευμένη έρευνα που υλοποιεί τι Αρχιπέλαγος στα θαλάσσια πεδία του ανατολικού Αιγαίου και στο νομό Σάμου ειδικότερα.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν για τη σημαντικότητα του προβλήματος, το οποίο διαιωνίζεται εδώ και δεκαετίες, συμβάλλοντας στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των ιχθυαποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Παράλληλα όμως προκαλείται και το δημόσιο αίσθημα, δεδομένου ότι το πρόβλημα είναι γνωστό και ορατό στις τοπικές κοινωνίες.

Η συνάντηση αποτέλεσε μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για γόνιμη συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη τρόπων στενότερης συνεργασίας, με στόχο, τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην ανάπτυξη ουσιαστικών δράσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος στο νομό Σάμου.

Συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί ένας ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στις λιμενικές αρχές, τους αλιείς, το Αρχιπέλαγος, τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες δύτες και την τοπική αυτοδιοίκηση, με στόχο την άμεση αναφορά και αντιμετώπιση καταστροφικών αλιευτικών πρακτικών. Τέλος, έγινε κοινά παραδεκτό πως, παρά τις ελλείψεις που έχουν οι λιμενικές αρχές οι οποίες δυσχεραίνουν το έργο τους, (όπως αναφέρθηκε από τους εκπροσώπους τους αλλά και απ’ όλους τους παρευρισκόμενους στη συνάντηση), εάν υπάρξει πραγματική βούληση και ουσιαστική δράση απ’ όλους, μπορούμε επιτέλους να ξεκινήσουμε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα.

Γιάννης Κουτελίδας
Συντονιστής Επικοινωνίας Αρχιπελάγους Ι.Θ.Π

Θαλάσσια Ερευνητική Βάση
Τ.Θ 229, 83 102, Όρμος Μαραθοκάμπου, Σάμος
Τηλ: 22730 37533, 22730 31862

Χερσαία Ερευνητική Βάση
Τ.Θ 1, 83 301,Ράχες - Ικαρία
Τηλ: 22750 41070, 22757 70638
Φαξ: 22750 41070

Γραφείο Διεκπεραίωσης
Μ. Βόδα 89, 10440 Αθήνα,
τηλ 210 8253024

yannis@archipelago.gr
www.archipelago.gr