ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων

Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται στα 50,267 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός καθώς και η διαδικασία υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» του Άξονα Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013. Πρόκειται για την ΚΥΑ με αριθμό 71 που υπεγράφη στις 29 Νοεμβρίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1874/Β/30-11-2010. Στην απόφαση υπάγονται οι πράξεις για τη μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικών σκαφών ηλικίας άνω των δέκα ετών με τους παρακάτω τρόπους:

- τη διάλυσή τους.
- την αλλαγή χρήσης τους, με τη σημαία κράτους μέλους και εγγραφή σε κοινοτικό νηολόγιο, για μη αλιευτικές δραστηριότητες.

Λουκάς Λουκά
Γεωπόνου - Μελετητή

 

ikariastore banner