Αλιευτική έρευνα από το Αρχιπέλαγος

Καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, η ομάδα αλιευτικής έρευνας του Αρχιπελάγους, συνεχίζει σε καθημερινή βάση για τρίτο συνεχόμενο έτος, την καταγραφή της αλιευτικής παραγωγής στην περιοχή της νότιας Σάμου και των βόρειων Δωδεκανήσων.

Οι ερευνητές του Αρχιπελάγους ακολουθώντας το δύσκολο ωράριο και συχνά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες υπό τις οποίες υλοποιούνται οι αλιευτικές δραστηριότητες, καταγράφουν την παραγωγή και τη σύνθεση των αλιευμάτων (τόσο αυτών που αλιεύονται νόμιμα, όσο και αυτών που αλιεύονται παράνομα), καθώς επίσης και τις παράνομες και καταστροφικές αλιευτικές πρακτικές που υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Από τα χαράματα και σε καθημερινή βάση, οι ερευνητές του Αρχιπελάγους αναμένουν τους ψαράδες για να καταγράψουν τα αλιεύματα.

Τα επιστημονικά δεδομένα που συλλέγονται αποτελούν μέρος μελέτης που υλοποιεί αφιλοκερδώς το Αρχιπέλαγος για τον σχεδιασμό ενός πρωτοποριακού - για τα ελληνικά δεδομένα – πλαισίου διαχείρισης. Ενός πιλοτικού μοντέλου για τη διαχείριση της αλιείας, που θα εστιάζει στην εφαρμογή μέτρων συν-διαχειριστικής προστασίας των αλιευμάτων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με την ενεργή συμμετοχή των αλιέων και των τοπικών κοινωνιών.   

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παράκτιοι αλιείς από τη μείωση των ιχθυαποθεμάτων είναι τεράστια

και αυτό απεικονίζεται συχνά στην πενιχρή ψαριά τους.

Στόχος είναι αυτό το μοντέλο να αποτελέσει πρότυπο για αντίστοιχη εφαρμογή και σε άλλα σημεία της Ελλάδας και της ΒΑ Μεσογείου.

Σε αυτή την προσπάθεια, σημαντική είναι και η συμβολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, οι οποίοι έχουν αναπτύξει για αυτόν τον σκοπό μία βάση δεδομένων για την καταγραφή των αλιευτικών δραστηριοτήτων αξιοποιώντας γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS), η οποία επιτρέπει παράλληλα τη δημιουργία προγνωστικών μοντέλων για την καταπολέμηση της υπεραλίευσης.   

Ιχθυολογική μελέτη στο εργαστήριο του Αρχιπελάγους

Αρχιπέλαγος

ikariastore banner