Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας

ΘΕΜΑ: «Αποζημιώσεις ιδιοκτητών βιντζότρατας, περιοριστικά μέτρα για ψάρεμα με μηχανότρατα»

Ο Κανονισμός του Συμβουλίου (EC) αριθ. 1967/2006 (Μεσογειακός Κανονισμός) ουσιαστικά κατήργησε την αλιεία με βιντζότρατα, από την 1η Ιουλίου 2010. Η αίτηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της 23-4-2010 για κατά παρέκκλιση συνέχιση για 2 ακόμα χρόνια, δεν έγινε δεκτή. Έτσι, οι περίπου 1800 αλιείς των 400 σκαφών, είναι υποχρεωμένοι να «κόψουν» τα σκάφη τους ή να ασχοληθούν με άλλο είδος αλιείας. Και στις δύο περιπτώσεις, ανάλογα πρέπει να αποζημιωθούν.

Οι περισσότεροι από αυτούς, τουλάχιστον  στον νομό μου, θα συνεχίσουν την επαγγελματική τους ενασχόληση, σε άλλα είδη αλιείας. Αντιμετωπίζουν όμως ένα σοβαρό πρόβλημα με σοβαρότερες επιπτώσεις στη δυνατότητα των θαλασσών μας να παράγουν πλούτο. Αναφέρομαι στην καταστροφή που προκαλεί στη βιοποικιλότητα της θαλάσσιας ζωής η μηχανότρατα κυρίως γιατί δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί σ’ αυτό το είδος αλιείας.

Η μηχανότρατα, που προκαλεί πολλαπλάσια καταστροφή από τη βιντζότρατα, πρέπει να ψαρεύει σε κάθε περίπτωση πέρα από 1 μίλι, πέρα από βάθη 50 μέτρων αν αυτά βρίσκονται σε απόσταση 1 έως 2 μιλίων από την ακτή και πέρα από τα 2 μίλια αν μέχρι εκεί το βάθος είναι μικρότερο των 50 μέτρων.

Τίποτε από τα παραπάνω δεν τηρείται. Κανείς έλεγχος δεν πραγματοποιείται. «Εξουδετερώνεται» και το πολλά υποσχόμενο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης (VMS). Τεράστιες ποσότητες μικρών ψαριών πετιούνται νεκρά στη θάλασσα. Εξακολουθούν οι μηχανότρατες να ψαρεύουν και τον Μάιο, εποχή αναπαραγωγής των ψαριών. Αν εφαρμοστούν οι προβλεπόμενοι από την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία περιορισμοί στη μηχανότρατα, οι θάλασσές μας θα γίνουν γρήγορα πλουσιότερες με ότι αυτό συνεπάγεται.

Τούτων δοθέντων, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1. Πότε και με ποιά ποσά θα αποζημιωθούν όσοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν το ψάρεμα με βιντζότρατα;
2.Πότε θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενοι περιορισμοί για τη μηχανότρατα και θα απαγορευθεί το ψάρεμα τον μήνα Μάιο;

Ο  Ερωτών Βουλευτής
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Χ. ΒΑΡΔΙΚΟΣ

Δείτε τη συζήτηση στη Βουλή