Αγροδιατροφική σύμπραξη στο Βόρειο Αιγαίο

Μετά από την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο του Καλαθιού Προϊόντων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου οργανώνει το αμέσως επόμενο διάστημα, ημερίδες στα νησιά της Περιφέρειας για την ενημέρωση των παραγωγικών και αγροτικών φορέων αλλά και των τοπικών επιχειρήσεων, για τις δυνατότητες και τη λειτουργία των Αγροδιατροφικών Συμπράξεων.

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Νάσος Γιακαλής κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, τόνισε πως η ίδρυση Αγροδιατροφικής Συμπράξης, γίνεται στα πλαίσια της δέσμευσης της Περιφέρειας για την προώθηση των Νέων Δομών στον Αγροτικό χώρο και οι ημερίδες που εκκινούν ουσιαστικά αυτή τη διαδικασία, αποσκοπούν πέραν της ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών και στη συζήτηση με πιθανούς εταίρους που θα θελήσουν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία αυτή.

Εντός Μαρτίου προγραμματίζονται συναντήσεις / ημερίδες στα νησιά μας (Λήμνο, Χίο, Σάμο Ικαρία, Λέσβο) με στόχο την ενημέρωση όχι μόνο των αγροτικών φορέων, αλλά και των φορέων και επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη των νησιών μας, όπως φορείς και επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης και του τουρισμού. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Καλαθιού Προϊόντων της Περιφέρειας.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη θα έχει ως αντικείμενο τη προώθηση τοπικών συμφώνων ποιότητας, τη δημιουργία πρότυπων εμπορικών σημάτων για τα προϊόντα των νησιών μας, τη συμμετοχή σε προγράμματα προώθησης των αγροδιατροφικών μας προϊόντων, αξιοποιώντας τα επενδυτικά εργαλεία που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης θα είναι μεταξύ άλλων η υποστήριξη του Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας, καθώς και των επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας, αλλά και η προετοιμασία φακέλων για την αναγνώριση παραδοσιακών μας προϊόντων ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Αναλυτικότερη ενημέρωση για τις επόμενες κινήσεις επάνω στο πλαίσιο της ίδρυσης της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, θα υπάρξει στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

ikariastore banner