Υποβολή προτάσεων για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές επενδύσεις και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο

Ο Δήμος Ικαρίας  σας γνωστοποιεί ότι στην προσπάθεια του να αξιοποιήσει κάθε πηγή χρηματοδότησης για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των επισκεπτών του. Την προηγούμενη εβδομάδα στα πλαίσια σχεδιασμού των Ολοκληρωμένων Χωρικών επενδύσεων (ΟΧΕ) στο Βόρειο Αιγαίο. Υποβληθήκαν από τον Δήμο Ικαρίας ενδεικτικές  προτάσεις για την καταγραφή των έργων δημοσίου ενδιαφέροντος στην Ικαρία.

Η συνολική καταγραφή αφορά 40 προτάσεις που έχουν σχετική ωριμότητα (Μελέτες- αδειοδοτησεις, κλπ) συνολικού προϋπολογισμού 25.318.571€.

Από αυτές τις  προτάσεις εφόσον διαμορφωθεί η τελική πρόταση της περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου (που είναι ο δικαιούχος των ΟΧΕ).  Θα κληθούμε   να ιεραρχήσουμε  τις προτάσεις και να συντάξουμε  την οριστική πρόταση του δήμου Ικαρίας.

Σας κοινοποιούμε (στα συνοδευτικα αρχεία) τον πίνακα με την συνοπτική καταγραφή, και την σχετική επιστολή του Δήμου Ικάριας στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου και στην  Ε.Υ.Δ του Π.Ε.Π Βορείου Αιγαίου.

Επίσης κατατέθηκε πρόταση για συλλογικά Εγγειοβελτιωτικά Έργα προκειμένου να υποβληθεί συνολική πρόταση για το νέο ΠΑΑ 2014-2020 από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.  Η πρόταση  του Δήμου Ικαρίας αφορά στην κατασκευή φράγματος στην Τ.Κ Φραντατου στην θέση Αρνοπεζια συνολικού προϋπολογισμού 4.180.431 ευρώ, για το οποίο έχει εγκριθεί το σύνολο των Μελετών (Υδραυλική, Τοπογραφική, Στατική, τεύχη δημοπράτησης, Γεωλογική, Γεωτεχνική, ΠΠΕ & ΜΠΕ, Μελέτη Αποκατάστασης Αγροτικής οδού, μελέτη δικτύου, μελέτη επεξεργασίας ) και ήταν το μόνο ώριμο που συμβάδιζε με τις  προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

ΔΗΜΟΣ  ΙΚΑΡΙΑΣ

Όλα τα προηγούμενα αναφέρονται πέρα από τις ανάγκες ενημέρωσης και σαν μια απάντηση σχετικά με την αξιοποίηση των διαθέσιμων «αναπτυξιακών  προγραμμάτων»  από τον Δήμο Ικαρίας.   

ikariastore banner