Προσπάθειες κατοχύρωσης των δημοτικών δασών από το δήμο Ικαρίας

Ο Δήμος Ικαρίας ξεκίνησε την διαδικασία αναγνώρισης των δασών και των δασικών εκτάσεων ως δημοτικών με την δημιουργία της Επιτροπής Αναγνώρισης Δημοτικών Δασών που συστάθηκε με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβούλιου. Στόχος η χαρτογράφηση των δημοτικών δασών η συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων (τίτλων ιδιοκτησίας, αποφάσεων, χαρτών κλπ) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στη προσπάθεια προστασίας των δασών της Ικαρίας από την οποιαδήποτε παρέμβαση εκμετάλευση.

ΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ