Παρέμβαση του Δήμου Ικαριας στο Υπουργείο Εσωτερικών για το Προσωπικό των ιαματικών πηγών

Σχετικά με την δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων του προσωπικού των ιαματικών πηγών. Ο  Δήμαρχος Ικαρίας Στέλιος Σταμούλος  έκανε χθες παρέμβαση στο υπουργείο εσωτερικών, συνοπτικά η παρέμβαση είναι η εξής.

Ο Δήμος Ικαρίας κατά το έτος 2015 απασχόλησε εποχιακό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών για τη λειτουργία των Ιαματικών Πηγών. Τα κύρια καθήκοντα του βοηθητικού προσωπικού των ιαματικών πηγών ήταν τα παρακάτω περιγραφόμενα: καθοδήγηση των λουομένων για τον τρόπο χρήσης των εγκαταστάσεων, ρύθμιση της ποσότητας και της θερμοκρασίας του ιαματικού νερού στους λουτήρες,  παρακολούθηση της χρονικής διάρκειας και  υποστήριξη των λουομένων κατά τη διάρκεια των λούσεων σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού,  καθαριότητα και  απολύμανση των λουτήρων μετά από κάθε χρήση.  Επίσης είχαν και τα καθήκοντα της καθαριότητας των κτιρίων των ιαματικών πηγών (χώροι αναμονής κλπ), εφόσον δεν υπήρχε ιδιαίτερο προσωπικό καθαριότητας.

Σε ότι μας αφορά, ως διοίκηση του Δήμου Ικαρίας σας γνωρίζουμε ότι πρόθεση μας είναι η παράταση των συμβάσεων των εν λόγο εργαζομένων, γιατί παρά τα διαδικαστικά ζητήματα που παρουσιάστηκαν στην διαδικασία υπαγωγής τους στις διατάξεις του άρθρου 12 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 184/30-12-2015/Α), πιστεύουμε  ότι:

Α) Η ανανέωση των συμβάσεων αυτών θα διευκολύνει τον δήμο στην έγκαιρη λειτουργιά των ιαματικών πηγών. Διαφορετικά με βάση τον προγραμματισμό που θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζει το από 22/2/16 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου σας (Αριθ. Πρωτ.:  5420 ). Θα οδηγηθούμε στην καλύτερη των περιπτώσεων να έχουμε προσωπικό μέσα Ιουλίου, δηλαδή δυο τουλάχιστον μήνες μετά την έναρξη της λουτρικής περιόδου.

Β) Το ενδεχόμενο να λειτουργήσουν οι ιαματικές πηγές με 2μηνες συμβάσεις είναι προβληματικό, και λόγο των επαναλαμβανόμενων διαδικασιών, αλλά και λόγο των συνέχων ανατροπών στην λειτουργιά των λουτροκαταστημάτων, από την διαρκή  αντικατάσταση του προσωπικού. Προσωπικού που μέχρι να κατανοήσει  τον τρόπο λειτουργίας των λουτροκαταστημάτων πρέπει να αντικατασταθεί.

Γ) Το αντικείμενο της εργασίας των συμβασιούχων αυτών αν και δεν αφορούσε αποκλειστικά την  υπηρεσία καθαριότητας, είναι σχετικό με τα όσα ορίζει το άρθρο 12 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 184/30-12-2015/Α).

Δ) Το κόστος των εν λόγο συμβάσεων καλύπτεται από  ίδιους πόρους του δήμου και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η γνωμοδότηση του νομικού σύμβουλου του δήμου μας προτείνει : Να  παραταθούν οι   συμβάσεις των εννέα εργαζομένων που το αιτούνται  μέσα στα πλαίσια των εποχικών αναγκών του Δήμου και μέσα στις δυνατότητες του προϋπολογισμού  του Δήμου.

Έχοντας υπ οψιν όλα τα προηγούμενα επιθυμούμε πριν προβούμε σε οποιαδήποτε ενεργεία, να έχουμε την θετική σας απάντηση στο αίτημα μας, έτσι ώστε:
• Οι αιτούντες  να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 12 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 184/30-12-2015/Α), με βάση όσα περιγράφουμε πιο πάνω και να γίνει παράταση συμβάσεων έως 31/12/2016.
• Οι όποιες διαδικασίες να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα στην νομιμοποίηση τους και στην συνέχεια στην έγκριση των δαπανών από το ελεγκτικό συνέδριο.

ΔΗΜΟΣ  ΙΚΑΡΙΑΣ

ikariastore banner