ΙΚΑΡΙΑ: Ανοιχτή Συνδιάσκεψη των Πολιτιστικών Συλλόγων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Κρίνοντας απαραίτητη τη συμμετοχή των Συλλόγων στο σχεδιασμό του Πλάνου για τον Πολιτισμό έτους 2015, καλούνται οι εκπρόσωποι όλων των Πολιτιστικών Συλλόγων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε ανοικτή συνδιάσκεψη:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας: ημέρα Παρασκευή 21-11-2014 και ώρα 19:00’ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επαρχείου Ικαρίας. 

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των Συλλόγων να προσκομίσουν:
1) Σε απλό φωτοτυπικό αντίγραφο α) Καταστατικό του Συλλόγου τους, φέρον αριθμό καταχώρησης στο Βιβλίο Σωματείων του αρμοδίου Πρωτοδικείου β) Πρακτικό αρχαιρεσιών Γενικής Συνέλευσης, γ) Πρακτικό συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και δ) τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου, προς επικαιροποίηση των καταστάσεων σωματείων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.
2) Έγγραφες προτάσεις για τον Πολιτισμό και ειδικότερες δράσεις.

Η παρουσία και οι προτάσεις σας θα συμβάλλουν τα δέοντα στη διαμόρφωση των Πολιτιστικών Δράσεων.

Η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Βορείου Αιγαίου
Φωτεινή Θαλ. Θαλασσινού
 

ikariastore banner