Ιδρυτική συνάντηση για σύσταση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης για τα απορρίμματα της Ικαρίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύσταση - ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης για τα απορρίμματα της Ικαρίας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι της Ικαρίας στην ιδρυτική συνάντηση για τη σύσταση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης για τα απορρίμματα του νησιού, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου στον Εύδηλο (παλιό δημαρχείο), ώρα 7:00 μ.μ.

Θέμα: Το σχέδιο καταστατικού της υπό ίδρυση εταιρείας.

(Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες)

Εκδηλώσεις που προηγήθηκαν:
Εύδηλος: 9/11/2013
Άγιος Κήρυκος: 16/11/2013
Ράχες: 29/11/2013
Όλες οι συναντήσεις είχαν ανακοινωθεί έγκαιρα στα ΜΜΕ του νησιού, είχαν τοιχοκολληθεί ανακοινώσεις και είχαν γίνει τηλεφωνικές ενημερώσεις σε συμπατριώτες μας που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Σε αυτές τις συναντήσεις είχαν παρουσιαστεί τα μεγέθη που αφορούν τα απορρίμματα της Ικαρίας, εκτιμήθηκαν οι δυνατότητες που υπάρχουν ώστε η επιχείρηση να είναι βιώσιμη, έγινε αναφορά σε παραδείγματα άλλων περιοχών (Τήνος, Μύκονος, Σπάρτη, Τρίπολη, Καρδίτσα κλπ), παρουσιάστηκε το θεσμικό πλαίσιο και συζητήθηκε ο τρόπος οργάνωσης.

Περισσότερες πληροφορίες:
• Το θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει την υπό σύσταση επιχείρηση είναι ο Νόμος 4019/2011 (ΦΕΚ Α΄216) Ν. 4019 - 2011 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.
• Δείτε το Πρότυπο Καταστατικό του νόμου 4019/2011
• Δείτε τις ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
• Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Απασχόλησης.

Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Διαχείριση Απορριμμάτων Ικαρίας

ikariastore banner