Η Περιφέρεια Β.Αιγαίου για τους ΧΑΔΑ Οινουσσών & Ψαρών

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου, την Τετάρτη 8 Απρίλιου, υπέγραψε τη σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του υποέργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Οινουσσών», του έργου ««Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων  Δήμου Οινουσσών στη θέση «Ατσιγγάνου», συνολικού προϋπολογισμού 87.696,67 ευρώ.

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013», θα οδηγήσει στην εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, ώστε να προχωρήσει η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με πρόληψη, ανακύκλωση και αξιοποίηση που αποτελεί και βασική αναπτυξιακή παράμετρο.

Η Περιφερειάρχης, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ταχύτητα ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την υλοποίηση ενός έργου, το οποίο θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών των Οινουσσών.

 

Την Τετάρτη 8 Απρίλιου, η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου, υπέγραψε τη σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του υποέργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Ψαρών», του έργου ««Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων  Δήμου Ψαρών στη θέση «Καστρί», συνολικού προϋπολογισμού 57.750,00 ευρώ.

Οι  παρεμβάσεις του έργου, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013», στοχεύουν στη δραστική μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, που οδηγούν στην περιβαλλοντική αποκατάσταση και στη δημιουργία προϋποθέσεων για τη φυσική επανένταξη των χώρων στο γειτονικό τους περιβάλλον.

Η Περιφερειάρχης, δήλωσε σχετικά: «Η εξάλειψη των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης  αποβλήτων, οι οποίοι αποτελούν προσβολή του πολιτισμού μας, είναι βασική παράμετρος για την ανάπτυξη, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Βορείου Αιγαίου.
Το έργο της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Ψαρών, οι διαδικασίες για την υλοποίηση του οποίου προχωράνε ταχύτατα, θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα των κατοίκων του νησιού.
Η Περιφερειακή Αρχή θα συνεχίσει να διεκδικεί ευρωπαϊκά κονδύλια και από την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ώστε η απαράδεκτη  πρακτική της ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων και η επιβολή καταδικαστικών αποφάσεων, να αποτελέσουν παρελθόν για εμάς. Στόχος μας είναι να αξιοποιηθούν όλα τα χρήματα που θα εξευρεθούν, αλλά και να δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου».

ikariastore banner