Για τη μετάταξη θέσεων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Β.Αιγαίου στις παραμεθόριες περιοχές

Πατήστε το μεγεθυντικό φακό για να δείτε την αίτηση.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου γνωστοποιεί πίνακα των προς πλήρωση με ΜΕΤΑΤΑΞΗ θέσεων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις παραμεθόριες περιοχές.

Προτίθεται λοιπόν να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες των περιφερειακών της υπηρεσιών που εδρεύουν στη Σάμο, Λέσβο, Χίο, Λήμνο και Ικαρία με μετάταξη υπαλλήλων σύμφωνα με τα άρθρα 72 του Ν. 3528/2007, 78 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Λ) και 9 παράγραφος 22 του Ν.2266/1991 (ΦΕΚ 218/Λ) όπως ισχύουν. Επισημαίνεται ότι η μετάταξη με τις εν λόγω διατάξεις συνεπάγεται υποχρέωση δεκαετούς δέσμευσης παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να μπουν στην ΑΔΑ: ΒΖΡΘ7ΛΩ-06Ν για να δουν τις θέσεις σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Για την Ικαρία έχουμε θέσεις ΔΕ οδηγών, ΤΕ μηχανικών και χειριστών μηχανημάτων (οι θέσεις χειριστών δεν φαίνονται στην παραπάνω ΑΔΑ γιατί έχουν προστεθεί μεταγενέστερα).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην Περιφέρεια για να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά. Δημοσιεύουμε και ένα υπόδειγμα αίτησης.

Τηλ. για πληροφορίες 2251353622, FAX: 2251046658
 

ikariastore banner

ikariaki-agora.gr