Επιστολή Επάρχου για το Τελωνείο Ικαρίας

Προς:

Υπουργείο Οικονομικών              
Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
υπ’ όψιν Γενική Διευθύντρια κ. Γιαλούρη

Κύρια Γιαλούρη,
Σχετικά με την πρόταση «Αναδιοργάνωση της Τελωνειακής Υπηρεσίας Ιούλιος 2014» και ειδικότερα για το Τελωνείο Ικαρίας έχω να σας πληροφορήσω τα εξής και να ζητήσω από εσάς προσωπικά να μην υποβαθμιστεί το Τελωνείο Ικαρίας αντίθετα να στελεχωθεί με δύο επιπλέον Τελωνιακούς και να μηχανογραφηθεί. Υπάρχει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα με το Τελωνείο της Ικαρίας λόγω της γεωγραφικής μας θέσης με τα τουρκικά παράλια, είναι τα νησιά μας η Ικαρία και οι Φούρνοι σε ένα πολύ ευαίσθητο στρατηγικά κομμάτι του Αιγαίου μας.

Άμεση είναι η παρουσία του Τελωνείου μας στις προσεγγίσεις τσάρτερ, ετοιμάζουμε να ιδρύσουμε την πύλη εισόδου και αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται η Μαρίνα της Ικαρίας για τουριστικά σκάφη χωρητικότητας 77 σκαφών.  

Έχουμε δύο κεντρικά λιμάνια το λιμάνι της πρωτεύουσας στον Άγιο Κήρυκο και το λιμάνι του Ευδήλου και 8 λιμενικά καταφύγια ανά την Ικαρία, τους Φούρνους και την Θύμαινα. Τα αλιευτικά και τα τουριστικά ανά την Ικαρία, τους Φούρνους και τη Θύμαινα τροφοδοτούνται με καύσιμα και ο εφοδιασμός τους γίνεται με γιγαντιαία προσπάθεια από τον ένα και μοναδικό τελώνη που αντιμετωπίζει επίσης στην αποστολή του τις συχνές κακές καιρικές συνθήκες των νησιών μεταξύ τους, δηλαδή εξυπηρετούνται από το Τελωνείο της Ικαρίας τρία νησιά που ανήκουν στην Επαρχία η Ικαρία, οι Φούρνοι και η Θύμαινα.

Κυρία Γιαλούρη γι’ αυτούς τους λόγους και για άλλους πολλούς που δεν έχω αναφέρει στην επιστολή μου πρέπει άμεσα να αναβαθμιστεί το Τελωνείο Ικαρίας και να ενισχυθεί με προσωπικό. Καλά θα ήταν η κάθε ομάδα εργασίας να έχει γνώση για τι πράγμα σχεδιάζει, να εξετάζουν την νησιωτικότητα, τις ιδιαιτερότητες, τις δυσκολίες, τις ανάγκες, την παρουσία της υπηρεσίας, την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών και όχι να βγάζουν πορίσματα επί χάρτου καθήμενοι εις Αθήνας και με εκθέσεις πρόχειρες  ή στο όνομα άλλων σκοπιμοτήτων να καταργούν ή να υποβαθμίζουν τις υπηρεσίες, που στην Ικαρία κάθε τέτοια υποβάθμιση, υποβαθμίζει την ίδια την ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών.

Παρακαλώ άμεσα να γίνει άρση κάθε σχεδιασμού και κάθε σκέψης υποβάθμισης του Τελωνείου Ικαρίας και να αναβαθμιστεί με στελέχωση και μηχανογράφηση. 

Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ & ΦΟΥΡΝΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΜΦΙΛΗΣ

ikariastore banner