Επαρχείο: Προκύρηξη θέσεων από το Δήμο Ικαρίας

Δελτίου τύπου

Για τους ενδιαφερόμενους ο Δήμος Ικαρίας έχει προκηρύξει θέσεις, αριθμός προκήρυξης ΣΟΧ 1/2015 ορισμένου χρόνου,  για εργαζόμενους συνολικού αριθμού για όλον τον Δήμο 25 ατόμων.

Κατηγορίες:
1. ΔΕ οδηγοί απορριμματοφόρων χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου διάρκειας 8 μηνών για 3 άτομα.
2. ΔΕ οδηγοί απορριμματοφόρων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου διάρκειας 8 μηνών για 1 άτομο
3. ΥΕ εργάτες καθαριότητας διάρκειας 8 μηνών για 6 άτομα.
4. ΥΕ εργάτες ύδρευσης διάρκειας 8 μηνών για 2 άτομα.    

Επίσης δεύτερος διαγωνισμός
1. ΔΕ διοικητικού διάρκειας 6 μηνών για 4 άτομα
2. ΥΕ βοηθητικού προσωπικού διάρκειας 6 μηνών για 9 άτομα.

Επίσης στο πρόγραμμά του ΟΑΕΔ των πενταμήνων που αφορά την Αρχαιολογική Υπηρεσία Σάμου και Ικαρίας προκηρύχθηκαν οι θέσεις:
1. ΔΕ εργατοτεχνίτες οικοδομικών εργασιών άτομα 1
2. ΔΕ ημερήσιοι φύλακες άτομα 2
3. ΔΕ νυχτοφύλακες άτομα 1
4. ΠΕ ηλεκτρολόγοι μηχανικοί άτομα 1
5. ΥΕ εργάτες άτομα 1
6. ΥΕ καθαρίστριες άτομα 1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Δήμο Ικαρίας για οποιαδήποτε πληροφορία για την απόκτηση των αιτήσεων ή της προκήρυξης.

Επίσης σε ότι αφορά την Αρχαιολογική Υπηρεσία οι αιτήσεις γίνονται μέσω διαδικτύου για την συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Ελπίζουμε να ενημερωθεί περισσότερος κόσμος και να κατατεθούν αιτήσεις για να μην αδικηθεί κανένας λόγω έλλειψης επαρκούς πληροφόρησης και ευελπιστούμε στη μεγάλη συμμετοχή ειδικά αυτούς τους δύσκολους καιρούς.
 

ikariastore banner